Press och media

Här har vi samlat information till yrkesverksamma inom press och media. Om du ändå inte hittar vad du söker är du välkommen att kontakta oss via e-post [email protected] eller tfn 021-39 32 22. Pressbilderna är fria att använda i samband med artikel som relaterar till innehållet och Västmanlands läns museum, och med angiven fotograf/bildägare.

Pressmeddelanden

Boksläpp av Samiska spår

Samiska spår finns i naturen, i traditionerna och i arkiven. Det har sedan en lång tid tillbaka funnits en samisk befolkning i Mellansverige, men trots att källorna är många finns lite kunskap om vilka dessa människor var och hur de levde. Varför är det så? Syftet med boken Samiska spår är att öka kännedomen om samernas historia i Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län. Boken bygger på kunskap från projektet Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige, som drevs av länsmuseerna i de tre länen och Stiftelsen Gaaltije under åren 2017 - 2020.
14 november 2022

Pressbilder

Länsmuseichef Jennie Andersson Schaeffer Foto Lasse Fredriksson
Länsmuseichef Jennie Andersson Schaeffer Foto Lasse Fredriksson
Länsmuseichef Jennie Andersson Schaeffer Foto Lasse Fredriksson
Länsmuseichef Jennie Andersson Schaeffer Foto Lasse Fredriksson
När då var nu - forntidens folk och fä Foto Lasse Fredriksson
När då var nu - medeltidens makt och människor Foto Lasse Fredriksson
När då var nu - nya tidens ordning och reda Foto Lasse Fredriksson
När då var nu - nya tidens ordning och reda Foto Lasse Fredriksson
När då var nu - nya tidens ordning och reda Foto Lasse Fredriksson
När då var nu - nya tidens ordning och reda Foto Lasse Fredriksson
När då var nu - modärna tider Foto Lasse Fredriksson
När då var nu - nya tidens ordning och reda Foto Lasse Fredriksson
När då var nu - nya tidens ordning och reda Foto Lasse Fredriksson
När då var nu - nya tidens ordning och reda Foto Lasse Fredriksson

Logotyp

Svart genomskinlig bakgrund. PNG.
Färg genomskinlig bakgrund. PNG.
Vit text, genomskinlig bakgrund. PNG.
Färg, vit bakgrund. JPG.