Kameraövervakning

På Västmanlands läns museum övervakas vissa utrymmen med kameror. Kamerorna aktiveras av rörelse och spelar in video som lagras på ett säkert sätt, med begränsad åtkomst. Videomaterialet behandlas endast vid en incident, till exempel stöld eller våld. Materialet sparas under en begränsad tid.

Ansvarig organisation
Region Västmanland, Västmanlands  läns museum
Karlsgatan 2, 722 14 Västerås
tfn 021-39 32 22

Ansvarig chef: Jonas Bresser, [email protected] tfn 076 – 696 78 48
Dataskyddsombud/Säkerhetsansvarig: Thijs Wiessing, [email protected] tfn 021-39 32 36

 

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥