Om Västmanlands läns museum

Västmanlands läns museum är ett kulturhistoriskt museum som drivs i förvaltning av Region Västmanland och är det enda museet som har hela länet som verksamhets- och ansvarsområde. Sedan starten 1861 har museet samlat på det mesta som går att samla på; fotografier, arkivalier, arkeologi, kulturhistoria, teknikhistoria och textilier.

Länsmuseets lokaler för  utställningar, pedagogik och möten samt arkiv och bibliotek finns på Karlsgatan 2 i Västerås. I Västra fabriken i Hallstahammar ligger WestmannaArvet med museets föremålsdepå och fotonegativarkiv, vård- och registreringslokaler samt verkstäder.

Övergripande ska länsmuseet bidra till ett livskraftigt kulturliv i hela länet, aktivt medverka i samhällsutvecklingen och bidra till en hållbar regional utveckling.

Om Västmanlands läns museum

I Västmanlands län finns museer med olika inriktning, uppdrag och omfattning. De drivs som regionala, kommunala, föreningsdrivna eller privata. Västmanlands läns museum är ett kulturhistoriskt museum som drivs i förvaltning av Region Västmanland och är det enda museet som har hela länet som verksamhets- och ansvarsområde.

Länsmuseets historia

Västmanlands läns museum har sitt ursprung i Västmanlands Fornminnesförening som bildades 1861. Insamlingen av föremål och arkivalier startade tidigt och 1889 fick föreningen lokaler i Västerås slott. Stiftelsen Västmanlands läns museum bildades den 1 juli 1980.

Historien om Mimerverkstaden

Idag har tillverkningsindustrin i Mimerkvarteret fått ge vika för bland annat kontor och gymnasieskolor och Mimerverkstaden på Karlsgatan 2 är idag en mötesplats för konst och kulturarv. Ett hus med två museer, Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum, som båda två fortsätter värna och berätta om den här vackra industrihistoriska miljön.

Våra verksamheter

Vi är sju olika verksamheter på museet med olika arbetsuppgifter. Men vi arbetar ofta tillsammans och har samma uppdrag. Att fördjupa kunskapen om mångfalden i det västmanländska kulturarvet, förmedla och väcka opinion, öka insikten om det förflutna och berika perspektiven på samtiden och framtiden. Med människan i centrum ska länsmuseet främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Lediga jobb

Vi är väldigt glada över att det finns ett stort intresse för att arbeta hos oss. Här hittar du de lediga jobb som går att söka just nu.

Praktik på museet

I mån av tid och möjlighet så tar vi emot praktikanter. Främst prioriteras studeranden från högskola och yrkeshögskola inom de ämnesområden som inryms inom länsmuseets verksamheter.

Projekt och samarbeten

För oss är samarbeten med andra en förutsättning för att vår verksamhet ska vara relevant, utvecklande och spännande. Vi samarbetar med kommuner, hembygdsföreningar, lokala entreprenörer och aktörer samt näringsliv. Vår roll är att vara en resurs, knyta samman idéer och initiativ och göra historien synlig i sitt rätta sammanhang. Här kan du läsa om tidigare och aktuella projekt och samarbeten.

Regional kulturarvsstrategi

En gemensam regional kulturarvsstrategi har antagits av Länsstyrelsen Västmanland och Region Västmanland. Syftet med strategin är att i bred samverkan identifiera ett antal fokusområden för kulturarvsarbetet och att arbeta strategiskt för att nå resultat.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥