Våra verksamheter

Vi är sju olika verksamheter på museet med olika arbetsuppgifter. Men vi arbetar ofta tillsammans och har samma uppdrag. Att fördjupa kunskapen om mångfalden i det västmanländska kulturarvet, förmedla och väcka opinion, öka insikten om det förflutna och berika perspektiven på samtiden och framtiden. Med människan i centrum ska länsmuseet främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. 

Byggnadsvård och kulturmiljö

På avdelningen Kulturmiljö jobbar byggnads- och bebyggelseantikvarierna. Vi kan mycket om länets kulturmiljöer, det vill säga de platser och byggnader som berättar något om vår historia.

Arkiv och bibliotek

I vårt arkiv och bibliotek kan du som besökare få ta del av mycket spännande från länets historia. Men arkivet har genom sin bredd av information även stor betydelse för många delar inom museet.

Föremålssamlingar

Västmanlands läns museum har i uppdrag att ta hand om föremål från vår historia och nutid. I vårt föremålsmagasin WestmannaArvet förvaras minnen från alla tider. Här finns 65 000 föremål, allt från sällsynta rariteter till alldeles vardagliga bruksföremål.

Kulturarvs-IT

På WestmannaArvet hittar du förutom vårt föremålsmagasin även vår verksamhet Kulturarvs-IT som digitalt förmedlar Västmanlands läns museums stora samlingar av fotografier, föremål och arkivmaterial till allmänheten.

Program

Programverksamheten är en omfattande del Västmanlands läns museums utbud med över 80 programpunkter per år. Det kan handla om allt från workshops och föreläsningar till musikevenemang och upplevelser/skapande för barn.

Pedagogik

Länsmuseets pedagoger arbetar för att synliggöra det förflutna och samtiden genom att visa och förmedla kunskap, historiska sammanhang, föremål, foton och kulturmiljöer.

Utställningar

Genom våra fasta utställningar visar vi Västmanlands historia från stenåldern till millenniumskiftet men vi visar också många tillfälliga utställningar som berör och väcker tankar.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥