Pedagogik

På Västmanlands läns museum finns mer än 150 års erfarenhet av 10 000 års historia samlad. Länsmuseets pedagoger arbetar för att synliggöra det förflutna och samtiden genom att visa och förmedla kunskap, historiska sammanhang, föremål, foton och kulturmiljöer. När våra museipedagoger berättar och visar, väcks kulturarvet, museet och alla människoöden till liv.

Länsmuseet vill göra kulturarvet tillgängligt och spännande för en bred publik och sätta in det förflutna i ett samtida sammanhang. Detta sker genom visning av museets utställningar. 

En av museets viktigaste uppgifter är att ge kunskap om vårt kulturarv till skolor och barn – och ungdomsgrupper. Vi vill fungera som ett komplement till skolornas ordinarie undervisning och verksamhet.

Museipedagog Anna har visning. Foto Lasse Fredriksson.

Upptäck mer

För skolan

Hos oss kan förskolor och skolor uppleva den västmanländska historien i våra utställningar antingen på egen hand eller tillsammans med våra pedagoger. Vår ambition är att väcka nyfikenhet och intresse för historien, att på ett lustfyllt sätt reflektera kring det som varit och se förhållandet mellan historien och vår samtid.

Visningar

Länsmuseet vill göra kulturarvet tillgängligt och spännande för en bred publik och vi har ett varierat utbud av bokningsbara visningar. Alltifrån korta introduktioner till museihuset till visningar av våra utställningar. Du kan boka visningar för företag, föreningar och privatpersoner. Offentliga visningar för allmänheten hittar du i museets programkalender.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥