Kulturmiljö

Västmanlands har ett rikt kulturarv bland annat i form av olika kulturmiljöer. På avdelning Kulturmiljö jobbar byggnads- och bebyggelseantikvarierna, varav en är KUL-certifierad. Vi kan mycket om länets kulturmiljöer, det vill säga de platser och byggnader som berättar något om vår historia.

Kulturmiljövården finns som en resurs för hela länet och vår uppgift är att beskriva, värna för och öka kunskapen om värdefulla kulturmiljöer. Vi håller föreläsningar, guider och kurser samtidigt som vi också utför uppdrag åt kommuner, organisationer och privatpersoner. Observera att det under perioder är stor efterfrågan och väntetider för våra tjänster kan förekomma.

Är du intresserad av att ta del av Västmanlands kulturarv digitalt? Du kan titta vidare på www.kulturarvvastmanland.se.

Det här gör vi

Byggnadsvårdsrådgivning

Vi ger råd och tips om hur du kan renovera eller restaurera ditt hus med material och metoder som passar huset. Byggnadsvård handlar nämligen inte bara om att bevara gammalt – det handlar i hög grad om en hållbar och energimedveten hushållning av resurser.

Vård- och underhållsplaner

I en vård- och underhållsplan anger vi mål och riktlinjer för en långsiktig skötsel av byggnader och bebyggelsemiljöer. Det fungerar som ett stöd vid framtida förvaltning och ger fastighetsägare möjlighet att i god tid planera för kommande åtgärder.

Kunskap är grundläggandet för yrket som bebyggelseantikvarie. Jag arbetar för att öka kunskapen om det byggda kulturarvet för att kulturmiljövården bättre ska kunna bevaras exempelvis vid framtida planering och byggande.”

Upptäck mer

FAQ - Kulturmiljö

Här har vi samlat svar på vanliga frågor angående byggnadsinventeringar och kulturmiljöprogram.

Postmodernismens arkitektur i Västerås

I Arkitekturguide Västerås Postmodernism presenteras 24 kända och mindre kända byggnader och platser som berättar om postmodernismen i Västerås. Syftet med arkitekturguiden är att öka kunskapen om och stolt visa upp ett kulturarv som inte ligger så långt tillbaka i tiden.

100 år av arkitektur

På museets YouTube-sida kan du följa med på en stilhistorisk stadsvandring i Västerås innerstad med länsmuseets byggnadsantikvarie Julia. Den här gången handlar det om 1880-1920-tal. Visningen är textad.

Kulturarv Västmanland

Är du intresserad av att ta del av Västmanlands kulturarv digitalt? Du kan titta vidare på Kulturarv Västmanland där det bland annat finns en kulturarvskarta där det går att klicka på områden och platser för utförlig information.

Mitt slott, ditt slott

Västmanlands läns museum har beviljats 2 100 000 kr för det 3-åriga arvfondprojektet "Mitt slott, ditt slott" från Allmänna Arvsfonden. Arvfondsprojektet ska ta fram metoder och skapa strukturer för hur ungas delaktighet och inflytande kan utvecklas och stärkas i det lokala och regionala kulturarvsarbetet samt i samhällsbyggnadsprocessen.

Arkitekturguide Modernism

Västerås stad, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands läns museum har tagit fram en arkitekturguide för innerstaden med fokus på modernismens byggnader. Vi hoppas att arkitekturguiden ökar kunskapen och får människor att upptäcka den modernistiska skatt som finns i Västerås innerstad. Du kan ladda ner arkitekturguiden här eller hämta ditt tryckta exemplar på Karlsgatan 2.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥