Rapporter

Här presenteras ett urval av de rapporter som producerats av museets byggnadsantikvarier sorterat på år. Söker du någon särskild rapport, t ex från ett visst område, kan du kontakta vårt arkiv. Där finns det fullständiga rapportregistret men även mycket annat, som litteratur och fotografier.

2020:B8 – Antikvarisk medverkan Karmansbo vattenränna
2020:B7 – Antikvarisk medverkan Storstugan Gammelgården Västerfärnebo
2020:B6 
– Ruinvård vid Trummelsbergs bruk
2020:B5 – Antikvarisk medverkan Nibbarsbo 1.7 Malma spira
2020:B4 – Antikvarisk utredning Balder 8 & 14

2020:B2 – Hedensbergs herrgård
2020:B3 – Bultlokalen Fasadrenovering
2020:B1 Persboskolan – utredning av kulturhistoriska värden

Ekbacken 2.3 – Antikvarisk förundersökning
Rapport riksintresset Västerås stad – reviderad
Lienshyttan – åtgärdsförslag 2019

Katarina 1– Restaureringsåtgärder på byggnadsminne
2018 B2 – Dingtuna stationshus – målning av plåttak
2018 – Barkarö kulturmiljöutredning rapport
2018 – Hermod 11 antikvarisk förundersökning
Arboga Heliga Trefaldighets kyrka – inventering av kulturhistoriska värden
Badelunda kyrka – inventering av kulturhistoriska värden
Bäckbykyrkan del 1– inventering av kulturhistoriska värden
Bäckbykyrkan del 2 – inventering av kulturhistoriska värden
Gideonsbergskyrkan del 1 – inventering av kulturhistoriska värden
Gideonsbergskyrkan del 2 – inventering av kulturhistoriska värden
Gideonsbergskyrkan del 3– inventering av kulturhistoriska värden
Kolsva brukskyrka del 1– inventering av kulturhistoriska värden
Kolsva brukskyrka del 2 – inventering av kulturhistoriska värden
Mikaeligården del 4 – inventering av kulturhistoriska värden
Mikaelikyrkan del 1 – inventering av kulturhistoriska värden
Mikaelikyrkan del 2 – inventering av kulturhistoriska värden
Mikaelikyrkan del 3 – inventering av kulturhistoriska värden
Norrby kyrka – inventering av kulturhistoriska värden
Skinnskattebergs kyrka – inventering av kulturhistoriska värden
St Lars kyrka del 1 – inventering av kulturhistoriska värden
St Lars kyrka del 2 – inventering av kulturhistoriska värden
Sura nya kyrka – inventering av kulturhistoriska värden
Tomaskyrkan del 1 – inventering av kulturhistoriska värden
Tomaskyrkan del 2 – inventering av kulturhistoriska värden
Tomaskyrkan del 3 – inventering av kulturhistoriska värden
Tomaskyrkan del 4 – inventering av kulturhistoriska värden
Viksängskyrkan – inventering av kulturhistoriska värden
Virsbo del 1 – inventering av kulturhistoriska värden
Virsbo del 2 – inventering av kulturhistoriska värden

2017 Kolarhagen – Kulturhistorisk utredning
2017 B4 Sankt Nicolai kyrka – restaureringsåtgärder på stiglucka, grindstolpar och kyrkogårdsmur
2017 B3 Karmansbo smedja – omläggning av tak
2017 Sala sjukhus – antikvarisk förundersökning
2017 Hangarbyggnad 101 Hässlö – utredning av kulturhistoriska värden
2017 Märta 22
2017 Kv Löparen 6, 7 och 9
2017 Djäkneberget
2017 Vanahem 1

2016 B2 Skinnskattebergs herrgård –  brandåtgärder
2016 B10 Röda Längan – ombyggnation
2016 B9 Säterbo kyrka – renovering av fasad och lanternin
2016 B7 Biskopsgården – takomläggning
2016 B6 Nyströmska gården – utvändig renovering
2016 B8 Trefaldighetskyrkan – åtgärder av tätskikt på källarvägg
2016 B5 Kungsängen – ett modernistiskt brukssamhälle
2016 Kvicksund – analys av kulturhistoriska värden
2016 B3 Södra Björnön – dokumentation inför rivning ASEAs stugby
2016 B1 Eriksbergs kvarn – omläggning av tak, lagning av tak i kvarnkammare samt fönster

2015 B4 Sura kyrkogård – kulturhistorisk inventering av gravvårdar
2015 B6 Virsbo kyrkogård – kulturhistorisk inventering av gravvårdar
2015 B5 Ramnäs kyrkogård – kulturhistorisk inventering av gravvårdar
2015 B8 Karmansbo vattenhjul – rekonstruktion av vattenhjul IV
2015 B1 Röda längan – antikvarisk dokumentaion och konsekvensanalys inför ombyggnad
2015 B3 Råby-Rekarne kyrkogård – kulturhistorisk inventering av gravvårdar
2015 B2 Tumbo kyrkogård – kulturhistorisk inventering av gravvårdar
2015 B7 Götlunda kyrka – omläggning av spåntak samt målning av panel

2014 B12 Huddunge by – åtgärdsprogram för ekonomibyggnader
2014 B11 Lorichs gravkor – utvändig restaurering
2014 B10 Örnsköldska gravkoret – renovering av plåttak
2014 B5 Gropgården 3-5 – kulturhistorisk värdering och analys
2014 B9 Medåker kyrka – restaurering av fasad, torn och stentrappa
2014 B7 Kalla 3 -restaurering av fönster etapp 3
2014 B6 Kalla 3  – restaurering av fönster etapp 2
2014 B4 Kungsgården 3 – upptagning av port i sophus
2014 B3 Kungsgården 3 – tillbyggnad gårdshus
2014 B2 Hakspelet i Bastnäs – reparation av stomme och takkonstuktion mm
2014 B1 Götlunda sockenmagasin – omläggning av spåntak

2013 BK Piren – byggnadsminnesutredning
2013 B39 Skinnskattebergs herrgård – renovering av tak och fasad
2013 B39 Biskopens stallar – omläggning av tak samt reparationer av timmerstomme
2013 B37 Möklinta kyrkogård – kulturhistorisk invetnering av gravvårdar
2013 B27 Rivningsdokumentation kalklinbanan
2013 B36 Tidö slott – ommålning av plåttak
2013 B35 Ramnäs bruk – restaurering av tegeltak på svinhus och sträckprovshus
2013 B34 Heliga Trefaldighetskyrkan – målning av skeppstak och tjärstrykning av torntak
2013 B33 Västerås slott – installation av ny hiss i västra trapphuset
2013 B32 Höjen 3.24 – restaurering av storsten på Meken
2013 B31 Fläckebo kyrka – renovering av kyrkogårdsmur och fönsterluckor
2013 B30 Gunnilbo kyrka – plåttak, putsfasader och fönster
2013 B29  Västerås slott – hyresgästanpassning för Café mm
2013 B28 Kolhuset i Virsbo – omläggning och reparation av tak
2013 Skultuna – analys av kulturhistoriska värden
2013 B10 Pamela 1 – renovering av skiffertak
2013 B21 Arboga Museum – tillgänglighetsanpassning av stensalen
2013 B20 Katarina 1 – renovering av takkonstruktion och stomme
2013 B25 Nyhyttan 2.1 – takbyte på ladugård
2013 B26 Hemmet 1.1  – restaurering av murstock i medja
2013 B22 Harkie 2.89 – restaureringsåtgärder på ladugård och loge
2013 B23 Harkie 2.89 – restaurering av visthusbod
2013 B24 Fläckebo-Smedsbo 1.9 – restaurering av magasin
2013 B14 Skultuna prästgård 1.2 – restaurering av tak på lada
2013 B13 Sensta 1.5 – restaurering av loftbod och loge
2013 B19 Grönö 1.1 – restaureringsåtgärder på herrskapsdass och ängslada
2013 B18 Hogsta 1.1 – restaureringsåtgärder på ladugård
2013 B17 Torpa prästgård 3.3 – omläggning av tak på ladugård
2013 B15 Västerlundby 4.1 – omläggning av tak på loftbod
2013 B16 Stabäck 2.131 omläggning av tak på ladugård
2013 B12 Österbo 1.38 – restaurering av smedja och jordkällare
2013 B1Malma Spira – byte av rökrör
2013 B8 Hed kyrka – klimatförbättrande åtgärder
2013 B7 Västerfärnebo Gammelgård – restaureringsåtgärder
2013 B2 Fullerö 1.1 – målning av omlagt plåttak östra flygeln
2013 B6 Tvättstugan i Krampen – upprustning och renovering
2013 B1 Tibble 3.3 – restaurering av rustbod
2013 B5 Kalla 3 – restaurering av fönster etapp 1
2013 B4 Valsta säteri – restaurering av den södra skorstenen
2013 B3 Himmeta missionshus – restaurering av fönster
2013 Lögarängsbadet – byggnadsminnesutredning

2012 B30 Västerås slott – hyresgästanpassning av plan 4
2012 B31 Västerås slott – hyresgästanpassning av slottets nordvästra hörn
2012 B25 Nyhyttan 2.1 – byte av yttertak
2012 B26 Racksätter 3.6 – takomläggning av mjölk- och vedbod
2012 B28 Norr Salbo 2.26 – restaurering av loftbod
2012 B27 Sensta 1.5 – upprustning av timmerstomme på smedja
2012 B14 Jäder bruk Ökna 1.15 – omläggning av tak och stomme på kollada
2012 B1 Badelunda kyrkskola – åtgärder av tak
2012 B2 Norr Salbo bro – upprustning av körbana, stålbalkar och träkistor
2012 B7 Gästis i Kolbäck – Kulturhistorisk dokumentation, inventering och värdering
2012 B24 Hogsta 1.1 – restaurering av magasin
2012 B20 Nordanberg 2.2, 2.8 – restaurering av smedja
2012 B22 Nickebo 2.13- restaurering av uthus
2012 B23 Holmsta 1.9 – restaurering av loftbod
2012 B21 Hogsta 1.1 – restaurering av loge
2012 B29 Dingtuna-Tuna 1.18 – restaurering av fodermagasin
2012 B19 Spaboda 1.19 – restaurering av loge
2012 B18 Hallstahammar centrum – dokumentation och kulturhistorisk värdering
2012 B8 Kila kyrka – fasadrestaurering
2012 B9 Björskogs, Kungs Barkarö och Torpa kyrkor – fasadrestaureringar
2012 B16 Karmansbo smedja – restaurering av vattenränna
2012 B5 Hed kyrka – omläggning av tak
2012 B6 Hed kyrka – renovering av fönster
2012 B15 Skinnskattebergs järnvägsstation – utvändig renovering och tak över balkong
2012 B11 Kungsgården – fasadrestaurering av gårdshuset
2012 B10 Kungsgården – monterings av ventilationsanläggning
2012 B3 Skogslundsskolan – dokumentation och kulturhistoriskt värdering
2012 B13 Dingtuna fd stationshus – omläggning av tak
2012 B12 Söderhammar – omläggning av tak
2012 B4 Vita magasinet – återställande av bjälklag och renovering av fuktskada

2011 B1 Hedensbergs gård – rivning av väggar på vind
2011 B3 Kungsgården – restaureringsåtgärder i sadelkammaren
2011 B4 Strömsholms kanal – montering av uppstigningsanordningar, dammluckor
2011 B5 Västerfärnebo gammelgård – restaurering av tak på loge
2011 B6 Munktorps prästgård – åtgärder stuprör samt byte av vattbräda
2011 B7 Strömsholm 8.2 Sofielund – dokumentation inför ombyggnad till bostäder
2011 B8 Skogsta 3.9 – konservering av innertak
2011 B9 Hallstahammar Folkets park – kulturhistorisk utredning och dokumentation
2011 B10 Kungsgården – vård- och underhållsplan
2011 B11 Fläckebo kyrka – renovering av fasad och fönster
2011 B12 Fläckebo kyrka – anläggande av askurnlund
2011 B13 Fläckebo kyrka – borttagande av bänkar och ordnande av dopplats
2011 B14 Fullerö säteri – målning av tak på corps de logi
2011 B15 Oljeön – renovering av byggnader
2011 B16 Västerfärnebo kyrkogård – anläggande av askurnlund
2011 B17  Västerås slott – byggnadsåtgärder på plan 3, norra längan
2011 B18 Västerås slott – ombyggnad i kärntornet

2010 B2 Västervåla hembygdsgård _ restaurering av tak på kaplansboden
2010 B3 Barkarö – omläggning av vasstak
2010 B4 Tärna kyrka – montering av krucifix
2010 B5 Kristina 4.54 Stora_Skuggan – konservering av tak- och väggmålningar
2010 B6 Märta 22 – restaurering av gatufasad på arbetarföreningens hus
2010 B7 Haraker -rödfärgning av bodlänga
2010 B8 Fläckebo kyrka – restaurering av tornkors
2010 B9 Svenby 2.5 – takomläggning på stall
2010 B10 Ytterskälby – timmerlagningar och takarbeten
2010 B11 Muren 2.1 – restaurering av magasin
2010 B12 Muren 2.1 – restaurering av smedja
2010 B13 Virsbo 4.6 – takomläggning  på härbre
2010 B14 Tulinge 2.1 – upprustning av ladugård
2010 B15 Grömsta smedja – renovering av fönster
2010 B16 Färnebo Ösby 9.1 – renovering av stomme, byte av tak
2010 B17 Kedjebo 1.20 – restaurering av smedja
2010 B18 Skogsta 3.9 – byte av timmer på stall
2010 B19 Grömsta bagarstuga – renovering av fönster
2010 B20 Skogsta 3.9 – byte av rötskadat timmer på ved- och snickarbod
2010 B21 Kungsåra hembygdsförenings fornstuga – omläggning av tak
2010 B22 Kumla hembygdsgård – rödfärgning av fasad, restaurering av fönster
2010 B23 Kungsgården 3 – inredning av vindsvåning
2010 B25 Strömsholms slott stenköket – ombyggnad etapp 2
2010 B26 Sura nya kyrka – montering av nytt åskskydd, vattenledning samt fasadarbeten

2009 B2 Eldsboda 1.157 – restaurering av lilla herrgården
2009 B3 Almen 2 – restaurering av fasad samt återställande av putsdetaljer
2009 B4 Bråfors kulturreservat – säkring av Petterssons loge
2009 B5 Kungsgården uthus – restaureringsåtgärder
2009 B6 Strömsholms slott – omläggning av ekparkettgolv i audiensrummet
2009 B7 Strömsholms slott stenköket – ombyggnation etapp 1
2009 B8 Ängsö slott – installation av bergvärme vid stora flygeln och brygghusflygeln

2008 B2 Strömsholms ridskola – anläggande av parkering vid tågbanan
2008 B4 Säterbo kyrka – omläggning av stenmur
2008 B11 Strömsholm – uppförande av miljöstation
2008 B13 Västra Skedvi kyrka – reparation och målning av tak
2008 B14 Skerike kyrka – installation av larm
2008 B20 Rytterne kyrka – ny textilförvaring
2008 B21 Fläckebo kyrka – omläggning av golv
2008 B23 Västerkvarns kraftstation – takomläggning
2008 B24 Sura nya kyrka – installation av textilförvaring och nytt brandlarm
2008 B25 Turbinhuset – målningsarbeten
2008 B26 Norrmanska gården – ommålning av fasad fönster
2008 B27 Munktorps prästgård – lagning och omputsning av grund
2008 B31 Fullerö säteri – renovering av såg- och kvarnbyggnad
2008 B32 Norrmanska gården – rivning och nybyggnation av bardisk
2008 B33 Ängsö slott – restaurering av stapp och puts på östra flygeln

2007 B6 Skerike kyrka  – takomläggning
2007 B13 Jädersbruks kraftstation – renoveringsåtgärder

2006 B2 Berge 1.13 – restaurering av jordkällare
2006 B3 Fullerö säteri – restaurering av hönshus
2006 B4 Godby 6.3 – restaurering av magasin
2006 B5 Häggesta 1.1- restaurering av mejeri
2006 B6 Strömsholms slott – ny utrymmningtrappa

2005 B14 Köpings Mekaniska Verkstad – fasad- och fönsterrenovering

Kulturmiljöunderlag

Kulturmiljöunderlag är kunskapsunderlag som visar vilka byggnader och bebyggelseområden i länet som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Värderingen bygger på byggnadsinventeringar som är gjorda i samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västmanlands läns museum och respektive kommun. Arbetet påbörjades 2010 och pågår fortfarande. Syftet är att uppmärksamma och sprida kunskap om fysiska miljöer och byggnader så att deras kulturhistoriska värden kan bevaras och utvecklas.

Du kan välja att titta på särskilt kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseområden och byggnader i Kulturarvskartan eller läsa mer fördjupat om kommunernas kulturmiljöer i rapporter.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥