Arkitekturguide Modernismen

En del tycker att Västerås innerstad är grå, stel och storskalig. Men vad händer om vi tittar lite närmare på detaljer, de omsorgsfullt valda materialen och den spännande konsten? Västerås stad, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands läns museum har som del i ett större samarbetsprojekt tagit fram en arkitekturguide för innerstaden, som vi hoppas kan hjälpa oss att se på vår stad med nya ögon. Med mer kunskap kan vi kanske uppleva innerstaden på ett nytt sätt!

Det största varuhusbygget i Västerås var affärs- och parkeringshuset Punkt som byggdes åren 1966-1968. Foto Lasse Fredriksson

Västerås har en unik innerstad som ingår i riksintresset

Västerås innerstad är unik i Sverige med många kvalitativa byggnader uppförda under åren 1930–1980. Det som kallas modernismen. Då skedde en stor centrumomvandling i industristaden Västerås som blev en föregångsstad kring trafikplanering med breda gator, tunnelsystem under centrumkärnan och en ringled runt centrum. Byggnaderna som uppfördes höll en ovanligt hög kvalité.

– Man använde påkostade material och kända arkitekter anlitades och det satsades mycket på offentlig konst, säger Emma Karp, bebyggelseantikvarie på Västmanlands läns museum.

Västerås innerstad är ett av landets främsta exempel på hur städerna planerades och förändrades under efterkrigstiden. Man rev stora delar av city och byggde nytt med den nya tidens ideal.

2018 ändrade Riksantikvarieämbetet det riksintresset för kulturmiljövård som innefattar Västerås innerstad. Numera är Västerås modernistiska centrumområde en del av riksintresset. Det betyder att bebyggelsen behöver värnas och skyddas. Kunskapen om byggnadernas kvaliteter är i dag inte så stor. Därför riskerar de att förändras och försämras genom ombyggnationer och byte av ursprungliga material. Västerås stad, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands läns museum har tagit fram en arkitekturguide för innerstaden med fokus på modernismens byggnader. Vi hoppas att arkitekturguiden ökar kunskapen och får människor att upptäcka den modernistiska skatt som finns i Västerås innerstad.

Varuhuset Igor i Västerås Foto Lasse Fredriksson.
Väggmålning av Birger Halling i Västerås stadsbibliotek Foto Lasse Fredriksson.

Samarbetsprojekt om kulturmiljöer i innerstaden

Arkitekturguiden är en del av ett större samarbetsprojekt mellan Västerås stad, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands länsmuseum. Tillsammans har vi tagit fram kunskapsunderlag för kulturmiljöer i hela Västerås innerstad och omgivande stadsdelar. Syftet är att öka kunskapen om det byggda kulturarvet i Västerås för att bättre kunna bevara kulturmiljövärden vid framtida planering och byggande. Alla byggnader i innerstaden har inventerats men vi har haft fokus på modernismens bebyggelse. Projektet pågår för fullt.

Kunskapsunderlaget kommer att göras tillgängligt på flera olika sätt. Digitalt genom modernismenivastmanland.sekulturarvvastmanland.se, rapporter om de olika stadsdelarna, en fördjupande rapport om modernismen samt arkitekturguiden över modernismens bebyggelse i innerstaden.

Ta del av arkitekturguiden

Du kan ladda ner arkitekturguiden här eller hämta ditt tryckta exemplar på Karlsgatan 2 i Västerås.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥