Kulturarvs-IT

På WestmannaArvet hittar du vår verksamhet Kulturarvs-IT som digitalt förmedlar Västmanlands läns museums stora samlingar av fotografier, föremål och arkivmaterial till allmänheten.

Här producerar vi inskannat material till vår sida på DigitaltMuseum samt till utställningar, pedagogisk verksamhet, publikationer och marknadsföring.

Digitaliseringsverksamheten på länsmuseet

Att digitalisera samlingarna för att få dem sökbara och tillgängliga har hög prioritet på landets museer. Sedan vintern 1999 har länsmuseet en registrerings- och digitaliseringsenhet som ingår i den riksomfattande verksamheten Kulturarvs-IT. Det är ett nationellt digitaliseringsuppdrag med statligt stöd och bedrivs hos ett antal museer och arkivinstitutioner runt om i Sverige.

På Kulturarvs-IT arbetar vi med att skanna och registrera material från museets foto- och föremålssamlingar, arkiv och bibliotek. Det huvudsakliga materialet vi jobbar med är fotografiska glasplåtar och bladnegativ från 1860-talet och fram till idag samt digitalt framställda bilder.

En kvinna sitter framför ett skrivbord med ryggen mot kameran. Hon har på sig vita handskar och håller på och lägger ett fotografi in i en skanner. Bredvid skannern står en bildskärm.
Här skannas papperskopior av fotografier för att digitaliseras. Foto Västmanlands läns museum

Vår ambition är att alla bilder, dokument och föremål som finns i våra samlingar ska vara sökbara och tillgängliga digitalt via en och samma databas, Primus. Primus är ett samlingsförvaltningssystem för museer och andra kulturarvsinstitutioner. Det är ett omfattande system som förvaltar information om våra samlingar, rutiner och processer. Primus används idag av ca 200 museer och kulturarvsinstitutioner i Skandinavien. Alla våra poster med tillhörande information som publiceras på DigitaltMuseum är hämtade från samlingsförvaltningssystemet Primus. 

Fördelen med att använda detta system är att den som till exempel forskar, numera på ett betydligt enklare sätt än tidigare kan göra kopplingar mellan olika uppgifter. Det gör användningen av våra samlingar mycket effektivare och roligare för både privatpersoner och professionella användare.

Upptäck mer

Våra samlingar på DigitaltMuseum

Här på DigitaltMuseum visar vi upp delar av vår stora samling av fotografier och föremål. Sedan starten 1861 har vi samlat på det mesta som går att samla på; fotografier, arkivalier, arkeologi, kulturhistoria, teknikhistoria och textilier. Välkommen in!

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥