Föremålssamlingar

Västmanlands läns museum har i uppdrag att ta hand om föremål från vår historia och nutid. I vårt föremålsmagasin WestmannaArvet förvaras minnen från alla tider. Här finns 65 000 föremål, allt från sällsynta rariteter till alldeles vardagliga bruksföremål.

För att så många som möjligt ska kunna se vad museet har i sina samlingar arbetar vi med att göra informationen och bilderna på våra föremål tillgängliga digitalt. Du hittar våra samlingar på DigitaltMuseum.

Du som forskar eller har frågor rörande Västmanlands historia är välkommen att höra av dig till oss. 

Föremålsmagasinet

Sedan år 1999 har Västmanlands läns museum sitt föremålsmagasin i ombyggda industrilokaler i Hallstahammar. WestmannaArvet består av ca 4000 m2 varav en tredjedel är kontors- och vårdlokaler. Övriga två tredjedelar är magasin för länsmuseets samlingar som består av ca 65 000 föremål.

Föremålen har kommit till oss genom gåvor eller inköp och det är allt mellan himmel och jord. Möbler, leksaker, musikinstrument, radioapparater, tavlor, textilier, arkeologiska fynd, förpackningar, skyltar med mera. I magasinet finns också ett eget arkiv för fotonegativ med ca 1 miljon unika bilder.

Hantering av föremål

Ett föremål som kommer till magasinet ska först genomgå en rengöring. I vissa fall behöver föremålet frysas ner till -30 grader under flera dagar. Det gör vi för att vara säkra på att det inte finns några skadeinsekter. Därefter märks, registreras och fotograferas föremålet för att sedan placeras i magasinet. Föremålet är sedan sökbart i museets interna databas och framöver också i DigitaltMuseum. 

Olika föremål kräver olika förvaringstemperaturer och luftfuktighet för att må så bra som möjligt. Magasinet har därför olika rum med klimatzoner med olika temperatur och fuktighet. Klimatet måste också vara stabilt, annars riskerar föremålen att skadas.

 

Låna, titta och få goda råd

Föremålsmagasinet lånar ofta ut museiföremål till museets utställningar. Dessa visas för besökarna i låsta montrar för att inte ta skada. Vi har även andra föremål som kan användas lite friare i utställningar och pedagogiska sammanhang, vi kallar dem för rekvisita. 

Två kvinnor står med ryggen mot kameran. Den högra kvinnan står inne i en utställningsmonter och hänger upp en klänning.
Våra föremålsantikvarier Ida och Kajsa hänger klänningen från 1700-talet på sin plats i montern i utställningen När då var nu - Nya tidens ordning och reda.
Damklänning av krämfärgad sidenatlas, halvlång med rundade hörn, västisättning, saknar ärmar, broderade runt halsringningen utmed framsidorna och runt nederkanten med blomslingor i rosa och grönt, spets vid västisättningen, grönt sidenband i midjan bak.
Klänning av krämfärgad sidenatlas i utställningsmonter. Har tillhört Maria Christina Tersmeden.

Privatpersoner kan ringa eller skicka e-post till oss för att få råd när det gäller förvaring och vård av gamla släktklenoder eller om de önskar hjälp med information kring ett specifikt föremål. Frågorna och önskemålen är många och varierande. 

Forskare och övriga intressenter brukar besöka oss för studier och vi har också kontakt med många hembygdsföreningar. Bland annat kan ett insektsdrabbat museum eller hembygdsförening mot en avgift få hjälp med infrysning av föremål.

Upptäck mer

Våra samlingar på DigitaltMuseum

Här på DigitaltMuseum visar vi upp delar av vår stora samling av fotografier och föremål. Sedan starten 1861 har vi samlat på det mesta som går att samla på; fotografier, arkivalier, arkeologi, kulturhistoria, teknikhistoria och textilier. Välkommen in!

Hitta till WestmannaArvet

I Västra fabriken i Hallstahammar ligger WestmannaArvet med länsmuseets föremålsmagasin och fotonegativarkiv, vård- och registreringslokaler, kontor samt verkstäder. Sedan år 1999 har Västmanlands läns museum sitt föremålsmagasin i ombyggda industrilokaler i Hallstahammar.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥