MDU hackar – nationella minoriteter

Sedan år 2000 har samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar status som nationella minoriteter i Sverige. Sverige undertecknade då Europarådets konvention till skydd för nationella minoriteter. Anledningen var att skydda de nationella minoriteterna så att de inte försvinner. All diskriminering av en nationell minoritet är sedan dess förbjuden.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de utgör grupper med en uttalad samhörighet och är en levande del av det svenska samhället och kulturarvet. De har en religiös, språklig eller kulturell tillhörighet. Jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli är nationella minoritetsspråk. Alla fem grupperna har funnits i Sverige under en lång tid.

Uppskattningsvis tillhör ungefär 10 procent av Sveriges befolkning en minoritetsgrupp.

Berättelser om nationella minoriteter har under våren tillfälligt lagts till i länsmuseets utställningar om Västmanlands historia. Museet kallar tilläggen i utställningarna för hackningar.

Hackningarna är gjorda av studenter från utbildningen Rumslig gestaltning – Informationsdesign på Mälardalens universitet, MDU. Länsmuseet har under flera år haft liknande samarbete med MDU:s studenter på olika teman. Studenterna har genom sina tillägg och gestaltningar undersökt hur museets utställningar kan förändras och ge nya upplevelser.

I museets utställningar om Nya tiden och Modärna tider hittar du tilläggen märkta med ”MDU hackar”.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥