Människor och motorer – berättelsen om Mimer

Västerås började förändras under 1800-talets andra hälft. Från att tidigare mest haft företag inom handel och hantverk var staden på väg att bli en av Sveriges främsta industristäder. Elektricitetens utveckling gjorde att företag som Asea och Svenska Metallverken startade sin verksamhet i Västerås. Aseas Mimerverkstad på Karlsgatan var Sveriges mest kända fabrik redan när den var ny på 1910-talet.

Det var en modern fabrik byggd efter den tidens nya idéer. Här tillverkade Asea små och mellanstora motorer. Både män och kvinnor arbetade i Aseas kontor och verkstäder. Mimerområdet växte och blev en inhägnad värld. Alla som ville in fick passera portvakten vid Mimerporten. Morgon, middag och kväll rörde sig alla anställda ut och in på området. Strömmen av arbetare kallades i folkmun Elektriska strömmen eller Aseaströmmen.

En överblick över en innergård fylld med parkerade cyklar under tak, metalldelar i rader samt en klunga med människor som är på väg genom en port. Längst uppe i den högra delen ser man en vit byggnad och utanför porten och dess murar ser man en väg där en massa människor är på väg. I bakgrunden ser man större byggnader och på den närmaste ser man en skylt där det står cigarraffär.
Mimerporten Foto ASEA

Många människor flyttade till Västerås för att arbeta på Asea både från olika delar av Sverige och från andra länder. År 1890 bodde knappt 8 000 personer i Västerås. Stadens befolkning ökade snabbt till drygt 19 000 invånare år 1910 och det blev bostadsbrist i staden. Östermalm var då en del av Västerås utkant, med lite bebyggelse. För att råda bot på bostadsbristen byggde både Asea och Västerås stad bostäder till de nyinflyttade, bland annat på Östermalm. De nya bostäderna byggdes efter för den tiden nya idéer om hur moderna arbetarbostäder skulle se ut. I området byggdes affärer, biografer och lokaler för arbetarrörelsen.

Den här utställningen berättar om hur Mimerverkstaden kom till. Den handlar främst om de första 50 till 60 åren och ger glimtar av arbetet på fabriken, livet som Aseaanställd och om vardagslivet på Östermalm.

På gården i kvarteret Josef fanns gungor, gungbrädor, gymnastikbom, sandlådor, träd, buskar och gräs på gården. När gräset och gungorna blev utslitna ersattes de aldrig med nya. Foto ASEA.

Pressbilder

Från utställningen Människor och motorer - en berättelse om Mimer Foto Västmanlands läns museum
Från utställningen Människor och motorer - berättelsen om Mimer Foto Västmanlands läns museum
Från utställningen Människor och motorer - en berättelse om Mimer Foto Västmanlands läns museum

Upptäck mer!

Asea-fruarnas klubb

Asea-fruarnas klubb bildas år 1938. Klubben är tänkt att vara en mötesplats för fruarna till Aseas högre tjänstemän och direktörer. Här ska kvinnorna få umgås och lära känna varandra under lättsamma former. Elna Drakenberg utses till klubbens värdinna. Under andra världskriget ägnar sig Aseafruarna bland annat åt att sy och sticka. Både för att kunna sälja och få in pengar till välgörenhet, men också för att kunna skicka kläder till Finland.

Digitala visningar

Välkommen att se och lyssna på digitala visningar med berättelser från arbetet på ASEA och livet på Östermalm i Västerås. Du får höra om den stora olyckan, om Britta på lindningen och när Jönsarbo brann.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥