Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige

Visste du att det under lång tid levt samer i Västmanland? Det finns inte bara en samisk historia utan flera olika. De handlar om allt ifrån fjällsamernas renskötsel och säsongsvistelser, om yrkesgruppen sockenlappar och skickliga hantverkare och om skogssamer eller samer på tillfälliga besök på olika platser.

Utställningen försöker synliggöra och sprida kunskap om ett samiskt kulturarv utanför dagens renskötselområde. Utställningen Ohtsedidh berättar om samer som funnits i Mellansverige under flera hundratals år.

De har lämnat olika spår i olika arkiv och i landskapet. Vilka var dessa sydliga samer och hur yttrar sig deras kulturarv? Trots att källorna är många finns lite kunskap om vilka dessa människor var och hur de levde. Vilka spår finns i Västmanlands läns museums samlingar och vilka spår har hittats i kulturmiljöerna i Västmanland?

Under åren 2017- 2020 genomfördes projektet Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige med syftet att öka kunskapen om samernas historia. Medverkande i projektet var de tre länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland samt Gaaltije, Sydsamiskt kulturcentrum. Projektet avslutades med en vandringsutställning och en bok.

I Frizonen visas nu utställningen som producerades inom projektet. Här visas även ett tillägg om samer och tvångsförflyttning gjord av studenter vid Mälardalens universitet samt föremål ur länsmuseets samlingar som går att koppla till samisk historia.

Utställningen har i första hand barn och ungdomar i år 4-9 som målgrupp, men är intressant och viktig för alla länsinnevånare.

Upptäck mer!

Projektet Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige

Projektet Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige syftar till att synliggöra samt sprida kunskap om en minoritets kulturarv, därmed också skydda de fysiska spåren i landskapet. Projektet söker därför inte bara spår efter samer i det förflutna utan också det samiska kulturarvet och identiteten i samtiden.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥