Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige

Sedan lång tid har det funnits en samisk befolkning i Dalarna, Gävleborgs och Västmanlands län. I arkiv och i folktradition framskymtar en grupp människor som lever lite vid sidan av, men ändå i symbios med, det omgivande samhället. Trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen.

Det finns inte bara en samisk historia: Fjällsamernas säsongsvistelser, sockenlappar, skogssamiska näringar samt samer på tillfälliga besök är skilda företeelser som avsätter olika spår i såväl arkiven som i det faktiska landskapet. Vilka var dessa sydliga samer och hur yttrar sig deras kulturarv?

Projektet Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige syftar till att synliggöra  samt sprida kunskap  om en minoritets kulturarv, därmed också skydda  de fysiska spåren i landskapet. Projektet söker därför inte bara spår efter samer i det förflutna utan också det samiska kulturarvet och identiteten i samtiden.

Projektet Ohtsedidh är ett treårigt (2017-2020) samarbetsprojekt mellan Dalarnas museum, Stiftelsen Gaaltije, Sydsamisk kulturcentrum, Länsmuseet Gävleborg och Västmanlands läns museum. Projektet har ett nära samarbete med Idre sameby och stöds av Statens kulturråd, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg och Region Västmanland.

Vandringsutställningen

Välkommen till en utställning som bidrar till en ökad kännedom om den äldre samiska kulturen och kompletterar den nuvarande bilden av samer som ett nomadiserande, renskötande folk som hör hemma i fjällvärlden. Samernas historia inrymmer så många fler berättelser än den etablerade, till exempel om sockenlappar som yrkesgrupp, om skickliga hantverkare, om ett folk som levt med och av naturen och därför lämnat få spår efter sig. Utställningen berättar främst om samiska spår i regionerna Dalarna, Gävleborg och Västmanland.

Utställningen finns i tre uppsättningar. Dalarnas museum, Länsmuseet Gävleborg och Västmanlands läns museum administrerar var sin utställning. Tanken är att utställningen kommer att turnera i respektive regioner och visas på bibliotek, skolor och liknande platser.

Är ni intresserade av att visa den hos er? Hör av er med en intresseanmälan!

Anna Blom Allalouf [email protected]
Anna Bratås [email protected]

Turnéplan vandringsutställning

 
Norbergs bibliotek 13 januari – 13 februari 2022
 
Hallstahammars kulturhus 15 februari – 18 april 2022
 
Arboga stadsbibliotek 20 april – 12 maj 2022
 
Västerås stadsbibliotek 14 maj – 12 juni 2022
 
Maskinhuset vid Norbergs Gruvmuseum1 juli – 31 juli 2022
 
Västerås stadsbibliotek 1 februari – 4 mars 2023
 
Götlunda kyrka, Arboga 8 – 30 mars 2023 ( För besökare är kyrkan öppen måndagar, onsdagar och torsdagar mellan kl 7- 17)
 
Västmanlands läns  museum, Västerås 16 september 2023 – 7 januari 2024
 
Kulturkvarteret, Örebro  24 januari – 15 februari 2024
 
Historiska museet, Stockholm 16 mars – 1 september 2024
 
 
Sju gröna lådor med bild och textvepor monterade på står runt en matta. På mattan är det tryckt en bild med granris och stenar. Runt utställningen står det bokhyllor fyllda med böcker.
Bild från utställningen Ohtsedidh när den stod uppställd på Kungsörs bibliotek. Foto Västmanlands läns museum

Läs mer om Ohtsedidh

Kontaktperson för projektet

Joakim Wehlin, 023-666 55 34, [email protected]

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥