Yttrandefrihetens gränser

Det kallas för yttrandefrihet. Du tar den för given. Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna även till det du inte gillar. När vi är fria att säga vad vi vill är det lätt att ta det för givet. Men yttrandefriheten är inte skriven i sten. Vad händer om samtalen tystnar?

Yttrandefrihetens gränser är en utställning om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Med bland annat historiska exempel och dilemmafrågor vill utställningen utmana dig som besökare att reflektera och samtala med varandra.

Utställningen vänder sig till elever i årskurs 7–9 och gymnasiet och till en intresserad allmänhet och är producerad av Forum för levande historia.

Yttrandefrihetens gränser Foto: Juliana Wiklund

Dela sidan med andra:

Upptäck mer!

Demokrati på länsmuseet

Västmanlands läns museum arbetar under åren 2021 och 2022 med temat demokrati på olika sätt. Vi hoppas att ni vill fira demokratin tillsammans med oss!

Pressbilder

Yttrandefrihetens gränser Foto: Juliana Wiklund
Yttrandefrihetens gränser Foto: Juliana Wiklund

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥