När då var nu – modärna tider

Genom folkrörelser och kamp gick Sverige från att vara ett fattigt land med en mäktig kung till demokrati, jämställdhet och rättigheter för fler. Många nya idéer, uppfinningar och upptäckter förändrade livet radikalt för människor. Viktiga steg för att utveckla elektriciteten togs i Västerås. Efter andra världskriget blomstrade industrierna och befolkningen ökade i Västmanland. Järnet blev till stål i många nya fabriker i länet.

När 1700-talet övergick till 1800-tal hade inte mycket förändrats i Sverige och Västmanland. Kungen hade stor makt och bestämde det mesta själv. Järnbruken fortsatte transportera järn på de nya kanalerna. Nästan alla människor bodde på landsbygden och levde av jordbruk. Men något var på väg att hända.

1700-talets upplysningsrörelse med vetenskap och upptäckter och revolutionerna i Frankrike och Amerika väckte ett stort intresse att tänka nytt, forska och upptäcka. Under 1800-talet kom många nya uppfinningar och idéer som skulle leda till stora förändringar i människors liv. Det som 1800-talets vetenskapsmän upptäckte och uppfann fick stor betydelse för utvecklingen på 1900-talet. Järnvägar, elektricitet och röntgen är några exempel. Järnbruk och små mekaniska verkstäder blev stora stålindustrier. Folk började flytta till städerna och fick andra vanor. Nya idéer om fri handel och rösträtt åt alla spreds genom nya tidningar.

Under 1800-talet fick kungen och adeln allt mindre makt. Det gamla ståndssamhället försvann. Nya organisationer som frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och kvinnorörelsen startade på 1800-talet. De kämpade alla för nya rättigheter och mer makt. 1809 var Sverige ett av Europas fattigaste länder. Växande industrier, nya reformer, utbildning och demokrati gjorde att Sverige år 2000 istället var ett av världens rikaste länder. I utställningen går du från det gamla fattig-Sverige in i det nya moderna Västmanland. Välkommen in till lägenheten, till fabriken och till Folkets Park. Känn förändringarna och upplev 1900-talet.

Välkommen in i det moderna Västmanland!

Pressbilder

När då var nu - modärna tider Foto Lasse Fredriksson
När då var nu - modärna tider Foto Lasse Fredriksson
När då var nu - modärna tider Foto Lasse Fredriksson
När då var nu - modärna tider Foto Lasse Fredriksson

Upptäck mer!

Utkikar

I länsmuseets basutställningar När då var nu berättar vi om Västmanlands historia från forntid till millennieskifte. Där finns bland mycket annat våra så kallade ”utkikar” som visar på ställen i länet där du kan se och lära mer om länets historiska platser på riktigt. Här berättar vi om några av alla utflyktsmål som du kan besöka. Det finns många spännande fornlämningar, kulturmiljöer och byggnader att upptäcka i vårt vackra län!

Historien om Västmanland

Du har väl inte missat vår serie Historien om Västmanland som vi visar på våra sociala medier? Om du har missat det, finns de släppta avsnitten nu även här på hemsidan! Följ med på en fängslande resa genom Västmanlands historia i länsmuseets programserie Historien om Västmanland. Här får du unika inblickar när museets pedagoger tar oss med på en upplevelserik resa genom regionens fascinerande förflutna. Varje avsnitt knyts samman med SVT:s storsatsning Historien om Sverige och ger en spännande inblick i Västmanlands betydelsefulla roll i den stora berättelsen om vårt land.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥