Utkikar

I länsmuseets basutställningar När då var nu berättar vi om Västmanlands historia från forntid till millennieskifte. Där finns bland mycket annat våra så kallade utkikar som visar på ställen i länet där du kan se och lära mer om länets historiska platser på riktigt.

Här nedan berättar vi om några av alla utflyktsmål som du kan besöka. Det finns många spännande fornlämningar, kulturmiljöer och byggnader att upptäcka i vårt vackra län!

När ni besöker dessa platser så tänk på att visa hänsyn, håll avstånd och släng inte skräp i naturen. Tack! ♥

Hornsåsens gravfält

Gravfältet på Hornsåsen är det största gravfältet i Västmanland. I området finns 200 synliga gravar, och det finns säkerligen fler gravar som inte är synliga!

Stengärdet

För ungefär 7500-8000 år sedan började åsen vid Stengärdet att höja sig ur det hav som isen från senaste istiden bildade. Kraftiga vågor slog mot åsen och sköljde bort all sand och smågrus. Kvar blev den matta av sten där stenarna slipats av havet till mjuka rullstenar och kallas för klapperstensfält.Utefter vandringsleden finns även andra saker att se. Förutom klapperstensfältet finns en mäktig tallskog, en gammal fångstgrop för vargar, klara källor och en trolsk granskog.

Hjälmare kanal

Hjälmare kanal är Sveriges äldsta konstgjorda vattenväg som fortfarande går att färdas på. Förbindelsen mellan Mälaren och Hjälmaren skapades i första hand för att underlätta transporter av gods mellan Bergslagen och Stockholm, främst tackjärn från Bergslagen. Vid kanalen finns också Hjälmare docka - kanalens torrdocka för uppläggning av båtar. Som idag är centrum för kanalen och där finns ett kanalmuseum, en gästhamn och ett kafé.

Ramnäs bruksområde

Ramnäs bruksområde har anor ända från 1500-talet. I mitten av 1800-talet var Ramnäs Sveriges största producent av stångjärn. Vid den tiden började man tillverka kätting, en produkt som under åren gjort Ramnäs vida känt. Den gamla kättingsmedjan finns bevarad i området och kan besökas.

Nya Lapphyttan

På 1970- och 80-talen gjordes en utgrävning av Lapphyttan utanför Norberg. På platsen fanns spår efter en medeltida hyttbacke med masugn, järnbod, rostbås, färskningshärdar, kolhus, bostadshus och stall. Vid hyttan tillverkades järn. Platsen daterades till slutet av 1100-talet, vilket gör den till Europas äldsta kända masugn. Hyttan stängdes i slutet på 1300-talet. Besöksplatsen Nya Lapphyttan är ett försök att återskapa den medeltida hyttmiljön.

Rytterne kyrkruiner

Stora och Lilla Rytterne kyrkoruiner hör till de äldsta kristna minnesmärkena i Västmanland med ursprung kring 1200-1300-tal. Idag räknas de som fornminnen. Från mitten av 1930-talet började Hembygdsföreningen i Rytterne restaurera de båda kyrkoruinerna som höll på att vittra sönder. Tack vare Hembygdsföreningen och Riksantikvarieämbetet har de båda ruinerna kunnat återinvigas och används nu under sommaren för gudstjänster och andra kyrkliga evenemang.

Sätra brunn

Sätra Brunn är en av Sveriges äldsta kurorter och ett litet samhälle med över 100 hus och flera parker. Kurorten startades av Samuel Skragge, Provincialmedicus i Västmanland, som kom till källan vid sätra år 1700. Vid den tiden var det högsta mode att dricka brunn för att återställa och bibehålla sin hälsa.

Karmansbo bruksmiljö

Karmansbo bruk anlades i början på 1600-talet. Här finns en av landets mest välbevarade och sammanhållna bruksmiljöer med herrgård, arbetarbostäder, smedja och brukskontor. Efter stora restaureringsarbeten av Karmansbo smedja fungerar den än idag på samma sätt som när den var i bruk. Varje år kan besökare ta del av tillverkning av stångjärn i smedjan under järnets dag. Järnets dag hålls alltid första lördagen i juli.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥