Sätra brunn

Sätra brunn Foto © Anders Geidemark

Sätra Brunn är en av Sveriges äldsta kurorter och ett litet samhälle med över 100 hus och flera parker. Kurorten startades av Samuel Skragge, Provincialmedicus i Västmanland, som kom till källan vid sätra år 1700. Vid den tiden var det högsta mode att dricka brunn för att återställa och bibehålla sin hälsa.

Kring brunnshuset anlades även badstuga, kyrka, sjukhus och övernattningsbostäder. Många rika personer byggde sitt sommarhus i närheten av källan. Det var inte bara sociteten som kom till Sätra Brunn. Både rika och fattiga var välkomna. Gästerna ordinerades att dricka flera liter vatten om dagen. Mellan glasen fick man umgås och samtala. Ämnen som kunde uppröra och skapa negativ inverkan på vattnets välgörande verkan fick inte diskuteras. I brunnshuset fanns tidigare kryckor och käppar som lämnats kvar som bevis på lyckade kurer.

Tillgänglighet

Tillgängligheten är god i området. Vid platsen finns ett brunnsmuseum. Mer information om öppettider hittar du på museets hemsida.

Vägbeskrivning

Från väg 56 mellan Västerås och Sala svänger man av vägen enligt skyltning mot Sätra Brunn.

⇒ Upptäck platsen på Kulturarv Västmanlands kulturarvskarta

Upptäck mer!

När då var nu - nya tidens ordning och reda

En ny tid i historien började när kyrkan reformerades och Sverige blev ett protestantiskt land. Kungar och drottningar fick mer makt och försökte skapa ordning och reda. Adeln byggde slott och herrgårdar. Vetenskap och upptäcktsresor blev alltmer viktigt. Det var också en orolig tid med många krig, sjukdomar och fattigdom. I Västmanland anlades många järnbruk som lockade människor med ny kunskap till länet. Välkommen in i den nya tidens ordning och reda!

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥