Hornsåsens gravfält

Hornsåsens gravfält Foto Västmanlands läns museum

Gravfältet på Hornsåsen är det största gravfältet i Västmanland. I området finns 200 synliga gravar, och det finns säkerligen fler gravar som inte är synliga.

Gravfältet har daterats genom gravarnas form, men även genom vissa arkeologiska undersökningar. De äldsta gravarna i området är de sju största jordfria stenrösena som sannolikt är från bronsåldern. Detta med tanke på var de är placerade och hur de ser ut. De övriga gravarna har daterats till både äldre och yngre järnåldern. 

Den vanligaste gravformen i området är stensättningar. Med andra ord en flack stenpackning med större stenar som en kantkedja runtom. Är stensättningen täckt av jord och torv är den sannolikt från yngre järnåldern. I området finns det två skeppsättningar, vilket är resta stenar placerade i formen av ett skepp, och en så kallad treudd. En treudd är en tresidig stensättning med insvängda sidor. 

Hornsåsen är en del av Strömsholmsåsen vilken sträcker sig från Södermanland via Hällbybrunn, Tumbo, Borgåsund, Strömsholm och utefter Kolbäcksån till sjön Åmänningen söder om Fagersta. Vid Horn, ett par kilometer söder om Borgåsund, finns Hornsåsens gravfält.

Rullstensåsar bildades under istiden genom att smältvatten forsade i tunnlar under isen och drog med sig stenar, grus och sand. Stenarna och gruset slipades släta mot varandra när de forsade fram under isen. När smältvattnet nådde utanför iskanten sjönk stenarna och gruset till marken och bildade rullstensåsar. Åsarna kan ibland vara upp till flera hundra kilometer långa. Genom tiderna har åsarna använts flitigt av människor, bland annat för att färdas på. Eftersom de var torra och stabila var de perfekta underlag för vägar.

Tillgänglighet

På östra sidan om åsen, direkt i anslutning till vägen finns en parkeringsplats.

Vägbeskrivning

Hornsåsens gravfält ligger i Horn i Rytterne socken i Västerås kommun ett par km söder om Borgåsund. Från E18 ta av till väg 56 mot Eskilstuna. Ta sedan av till väg 252 mot Fagersta och Strömsholm. Efter någon kilometer, ta vänster mot Sanda och direkt efter avfarten ligger gravfältet. Håll utkik efter skylt med sevärdhetsmärke.

⇒ Upptäck platsen på Kulturarv Västmanlands kulturarvskarta

Upptäck mer!

När då var nu - forntidens folk och fä

När inlandsisen försvann kom de första människorna till Västmanland. Först kom stenålderns jägare och samlare, sen följde många tusen år av invandring. Västmanlänningarna blev bofasta bönder. I slutet av forntiden reste vikingar ut i världen. Människor kom och gick, flyttade in och flyttade ut. Bronsålderns hällristningar och järnålderns båtar lämnade spår efter de som levde här för länge sedan. Kom in och upplev Västmanlands forntid!

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥