Ramnäs bruksområde

Ramnäs bruksområde Foto Västmanlands läns museum

Ramnäs bruksområde har anor ända från 1500-talet. I mitten av 1800-talet var Ramnäs Sveriges största producent av stångjärn. Vid den tiden började man tillverka kätting, en produkt som under åren gjort Ramnäs vida känt.

Den gamla kättingsmedjan finns bevarad i området och kan besökas. I bruksområdet finns också världens sista lancashiresmedja som var igång från 1855 fram till 1964. Lancashiresmide är en typ av stångjärnssmidesteknik som präglade svensk järnindustri i mer än 100 år.På resterna av en mindre kraftstation från 1910-talet finns spången, en 160 meter lång spångad gångväg. Spången går genom ett vackert naturområde, och uppfördes ursprungligen på 1600-talet för att ägaren till smedjorna på båda sidor om forsen lättare skulle kunna ta sig mellan sina anläggningar. På sidan av spången finns ett märkligt ståltorn vilket är resterna av en linbana som transporterade kol från kolhuset till lancashiresmedjan. På området finns idag Hantverkshuset, kafé Kusken och promenadmöjligheter med information om gamla Ramnäs. I Söderhammar finns inredd arbetarbostad och skolmuseum.

Tillgänglighet

Runt området finns asfalterade vägar, men även gräsmattor och broar med olika tillgänglighetet. För information om bokning och guidning kontaka Schenströmska herrgården, telefon 0220-350 57.

Vägbeskrivning

Ramnäs ligger norr om Surahammar. Följ väg 66 mellan Västerås och Fagersta. Tag av vid skyltning mot Ramnäs. Bruksområdet ligger mellan Lancashirevägen och Bruksvägen, intill Kolbäcksån och sjön Skärpan.

⇒ Upptäck platsen på Kulturarv Västmanlands kulturarvskarta

Upptäck mer!

När då var nu - modärna tider

Genom folkrörelser och kamp gick Sverige från att vara ett fattigt land med en mäktig kung till demokrati, jämställdhet och rättigheter för fler. Många nya idéer, uppfinningar och upptäckter förändrade livet radikalt för människor. Viktiga steg för att utveckla elektriciteten togs i Västerås. Efter andra världskriget blomstrade industrierna och befolkningen ökade i Västmanland. Järnet blev till stål i många nya fabriker i länet. Välkommen in i det moderna Västmanland.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥