Nya Lapphyttan

Nya Lapphyttan © Anders Geidemark

På 1970- och 80-talen gjordes en utgrävning av Lapphyttan utanför Norberg. På platsen fanns spår efter en medeltida hyttbacke med masugn, järnbod, rostbås, färskningshärdar, kolhus, bostadshus och stall. Vid hyttan tillverkades järn.

Platsen daterades till slutet av 1100-talet, vilket gör den till Europas äldsta kända masugn. Hyttan stängdes i slutet på 1300-talet. Besöksplatsen Nya Lapphyttan är ett försök att återskapa den medeltida hyttmiljön. Vid utomhusmuseet är de byggnader som hittades vid Lapphyttan rekonstruerade och bidrar till att ge en aututentisk medeltida hyttmiljö. Här kan besökaren följa järnets tillverkning och få en känsla av hur det var att arbeta och leva vid hyttan under järnframställningsarbetet.

Tillgänglighet

Museet är ett utomhusmuseum. För att komma till den rekonstruerade järnframställningsplatsen parkerar man på anvisad plats och följer skyltning längs väl anlagda stigar. Det är möjligt att ta sig fram med barnvagn och till viss del även i rullstol. Informationsskyltar finns på platsen och på sommaren erbjuds guidade visningar.

Vägbeskrivning

Nya Lapphyttan ligger knappt en kilometer utanför Norbergs tätort i Norra Västmanland. Från väg 68 följer du skyltning mot Nya Lapphyttan.

⇒ Upptäck platsen på Kulturarv Västmanlands kulturarvskarta

Upptäck mer!

När då var nu - medeltidens makt och människor

När järnålder gick över i medeltid blev folk i Västmanland kristna katoliker. Det byggdes kyrkor överallt. Ny teknik för att tillverka järn utvecklades i Norberg. Järnet från Bergslagen skeppades ut i världen från tre nya västmanländska städer – Västerås, Köping och Arboga. Följ med in i den myllrande medeltiden!

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥