Stengärdet

Stengärdet Foto Västmanlands läns museum

För ungefär 7500-8000 år sedan började åsen vid Stengärdet att höja sig ur det hav som isen från senaste istiden bildade. Kraftiga vågor slog mot åsen och sköljde bort all sand och smågrus. Kvar blev den matta av sten där stenarna slipats av havet till mjuka rullstenar och kallas för klapperstensfält.Utefter vandringsleden finns även andra saker att se. Förutom klapperstensfältet finns en mäktig tallskog, en gammal fångstgrop för vargar, klara källor och en trolsk granskog.

De spår människor lämnat efter sig kallas fornlämningar, och det är av människan skapat. Men det är inte bara människornas spår vi hittar i landskapet runt omkring oss. Den senaste istiden inleddes för ungefär 100 000 år sedan och de sista resterna av isen försvann för ungefär 10 000 år sedan. Den kilometertjocka isen låg som ett tungt täcke över nuvarande Skandinavien och norra Europa. Tyngden av isen fick marken att sjunka och stora delar av dagens landområden var nedpressade under havets yta.

Större delen av Sverige låg därför under vatten efter inlandsisens avsmältande. Genom landhöjningen har landet därefter lyfts och landhöjningen pågår fortfarande. Både isens rörelser, landhöjningen och havets olika stadier har lämnat synliga spår i naturen. Till exempel kan en plats som idag ligger på torra land, för några tusen år sedan ha varit täckt med många meter vatten och dessförinnan med kilometertjock is.

Tillgänglighet

Det finns parkering vid naturreservatets entré. En 2 km lång vandringsled går genom reservatet, och klapperstensfältet finns utefter denna. Det finns bra stigar, men kräver viss rörlighet och det kan vara svårt att ta sig fram med rullstol och barnvagn. Utefter vandringsleden finns informationstavlor och även en rastplats med grill och vindskydd.

Vägbeskrivning

Stengärdet ligger 5 kilometer söder om Kungsör längs med väg 56. Om du kommer på E20 svänger du av söderut vid skylt som visar mot Norrköping och Katrineholm, väg 56. Det går också att åka genom Kungsör söderut och komma till väg 56. Kör på väg 56 nästan 5 kilometer. Sväng av från vägen vid skylt med sevärdhetssymbol och ”Naturreservat”. Parkeringen ligger alldeles intill vägen.

 

⇒ Upptäck platsen på Kulturarv Västmanlands kulturarvskarta

Upptäck mer!

När då var nu - forntidens folk och fä

När inlandsisen försvann kom de första människorna till Västmanland. Först kom stenålderns jägare och samlare, sen följde många tusen år av invandring. Västmanlänningarna blev bofasta bönder. I slutet av forntiden reste vikingar ut i världen. Människor kom och gick, flyttade in och flyttade ut. Bronsålderns hällristningar och järnålderns båtar lämnade spår efter de som levde här för länge sedan. Kom in och upplev Västmanlands forntid!

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥