Rytterne kyrkoruiner

Rytterne kyrkruiner Foto © Anders Geidemark

Stora och Lilla Rytterne kyrkoruiner hör till de äldsta kristna minnesmärkena i Västmanland med ursprung kring 1200-1300-tal. Idag räknas de som fornminnen.

Den sista gudstjänsten i Lilla Rytterne kyrka hölls år 1817. Både Lilla och Stora Rytterne kyrkor är i ruiner idag, och belägna i närheten av nuvarande Rytterne kyrka. Material till nuvarande Rytterne kyrka hämtades i stor utsträckning från Lilla Rytterne gamla kyrka. I den nya kyrkan från 1800-talet kan man hitta medeltida spår från både Stora och Lilla Rytterne kyrka. Till exempel en dopfunt från 1100-talet och ett altarskåp från sent 1400-tal. Värt att notera är att det vid Stora Rytterne också finns två runstenar från 1000-talet. Från mitten av 1930-talet började Hembygdsföreningen i Rytterne restaurera de båda kyrkoruinerna som höll på att vittra sönder. Tack vare Hembygdsföreningen och Riksantikvarieämbetet har de båda ruinerna kunnat återinvigas och används nu under sommaren för gudstjänster och andra kyrkliga evenemang.

Tillgänglighet

Lilla Rytterne kyrkoruin: Liten parkeringsplats finns. En bredare grässtig leder fram till, och runt, ruinen. Något ojämt underlag. För att ta sig in i ruinen måste man kliva över några stenblock. Stora Rytterne kyrkoruin: Större gräsparkering finns. Fram till kyrkan går en bred gräsväg hela vägen in i ruinens kyrkorum. Något ojämt underlag.

Vägbeskrivning

Kyrkoruinerna ligger längs Tidö Turistväg i Västerås. Vägen börjar vid Vallby friluftsmuseum, vidare mot Tidö slott och förbi Rytterne kyrkoruiner för att till sist komma fram till Strömsholms slott. Följ brun vägskyltning Tidö turistväg. Lilla Rytterne kyrkoruin ligger precis bredvid vägen. För att komma till Stora Rytterne kyrkoruin måste du svänga av från Tidö Turistväg. Följ skylt mot Lundby. Kör ca 2 km.

⇒ Upptäck platsen på Kulturarv Västmanlands kulturarvskarta

Upptäck mer!

När då var nu - medeltidens makt och människor

När järnålder gick över i medeltid blev folk i Västmanland kristna katoliker. Det byggdes kyrkor överallt. Ny teknik för att tillverka järn utvecklades i Norberg. Järnet från Bergslagen skeppades ut i världen från tre nya västmanländska städer – Västerås, Köping och Arboga. Följ med in i den myllrande medeltiden!

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥