Samtycke

Enkäten och tillhörande personuppgifter sparas i Västmanlands läns museums arkiv. Behandlingen av det insamlade materialet sker på laglig grund och med stöd av allmänt intresse, enligt artikel 6e i dataskyddsförordningen (GDPR).  

Vi behandlar dina personuppgifter enligt rådande dataskyddslagstiftning. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Region Västmanland är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. 

Västmanlands läns museum har rätt att använda dina bilder och din berättelse för exempelvis utställningar, på webben och i sociala medier samt lagra dem för framtiden. Bilderna och berättelserna får också användas för historisk och vetenskaplig forskning.

Västmanlands läns museum förbehåller sig rätten att göra urval i det inkomna materialet till utställningen. Till exempel sparas inte bidrag som har olämpligt innehåll som strider mot lagen.

Vid inskickande av formuläret godkänner jag att mitt fullständiga namn får användas i tryckt och digital form vid eventuell publicering vid utställningar, på webben och i sociala medier. Du kan även välja att vara helt anonym genom att kryssa i detta val nedan.

Du måste vara upphovsman till det material du lämnar in och ha rätt att dela det i enlighet med svensk upphovsrättslagstiftning. Du ansvarar för att ditt bidrag inte strider mot personuppgiftslagen (GDPR), immaterialrättslig lagstiftning, etiska regler eller i övrigt tillämpliga lagstiftningar.

Ersättning för användarens arbete utgår inte.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥