Tillgänglighet

Vi vill självklart att länsmuseet ska vara intressant, roligt och givande för alla! Här berättar vi vilka möjligheter, men även begränsningar, som kan finnas när du besöker museet.

Om du har några frågor  när du är på museet hjälper våra museivärdar gärna till och det går alltid bra att ringa eller mejla i förväg!

Besökare med hörselskada

Röstförstärkare och trådlösa mottagare med halsslinga.
 
Vi har ljudförstärkande guideutrustning.
 
Museipedagogerna, som håller i våra visningar, är då utrustade med högtalare för att du ska höra vad som sägs.
 
Besökare kan också låna trådlösa mottagare med halsslinga.
 
Ljudnivån på entrétorget hålls nere med hjälp av akustikplattor i tak och på väggar.
 
Möblerna i kaféet är också utformade så att de ska låta så lite som möjligt.

Besökare med rörelsehinder

Besökare i rullstol och permobil kan ta sig runt överallt i museet.

Det finns inga trösklar i byggnaden.

Alla dörrar i museerna, utom toalettdörrarna, är automatiserade.

Vi har en rullstol som man kan låna. Fråga personalen i Informationen.

Besökare med synnedsättning

Dörrarna till toaletter, konferenslokaler, pedagogiska lokaler är utmärkta med konstrastfärger.

Skjutdörrar av glas förekommer i utställningsrummen och är då utmärkta med ett svart band i midjehöjd.

Vissa utställningar kan upplevas som mörka.

Det är tillåtet att ha med ledarhund.

I trapporna finns ledstång på båda sidor i två olika höjder.

Vi kan efter önskemål erbjuda specialvisningar för grupper med synnedsättning.

För mer information och bokning kontakta Informationen på tfn 021-39 32 22 eller via e-post [email protected]

Besökare med barnvagn

Besökare med barnvagn kan ta sig runt överallt i museet.

Medhavd matsäck får ätas på avsedd plats, fråga i Informationen.

Det är inte tillåtet att äta eller dricka i utställningssalarna eller att äta medhavd matsäck i Karlsgatan Kafé.

I entrén är handikapptoaletten försedd med bädd.

Dessutom är en av toaletterna på nedre plan utrustad med ett utfällbart skötbord.

Utländska besökare

Våra museivärdar talar engelska.

Flera utställningstexter finns även tillgängliga på engelska.

Kort om byggnaden

Övergripande

Alla museets publika lokaler kan nås av besökare med olika funktionsnedsättningar.

Samtliga utställningar på Karlsgatan 2 är placerade på bottenplan.

Arkiv och bibliotek, länsmuseets pedagogiska lokal och en konferenslokal ligger på våning två.  Dit kan du nå antingen via trappor eller med en hiss.

Över Informationsdisken hänger tre skärmar där du lätt kan se vilka utställningar som visas.

Där presenteras även en karta över museerna.

Vid sidan av Informationen finns även en taktil utrymningstavla. Informationen på den tavlan står även i punktskrift.

Personer med nedsatt orienteringsförmåga kan förflytta sig säkert till alla rum utan att passera trappor.

Det är möjligt att vända med en rullstol i samtliga rum.

Golven i utställningshallarna består av betonggolv och i vissa fall tygmatta.

Låga mattkanter kan förkomma.

Utrymning

Besökare med funktionsnedsättning kan sätta sig i säkerhet vid brand och i andra nödsituationer.

Utrymningsvägarna är tydligt skyltade och finns i alla utrymmen i museet.

Utrymning övas regelbundet med all personal.

Sittplatser

Det finns gott om sittplatser på flera ställen i lokalerna.

Karlsgatan Kafé

Alla kan besöka museets kafé. Den är belägen på entrétorget direkt innanför entrédörrarna.

Därifrån når du lätt till förvaringsskåp och toaletter utan att behöva passera trösklar eller dörrar.

Arkiv och bibliotek

Arkiv och bibliotek är beläget en trappa upp och nås via trappor eller hiss.

Personlig service finns alltid i arkiv och biblioteket.

Det finns tre toaletter varav en handikapptoalett i direkt anslutning till arkiv och bibliotek.

Det finns även låsbara förvaringsskåp.

Information och butik

Informationen och butiken är väl synlig från entrén.

Museets butik är tillgänglig och nåbar för en person i rullstol.

Receptionsdisken är försedd med olika höjd och utrustad med käpphållare.

I kapprummet intill butiken finns låsbara skåp.

Hörsalen

Besökare med funktionsnedsättning kan delta i den verksamhet som sker i hörsalen.

Det finns plats för rullstolar och permobiler bland åskådarplatserna.

Inredningen är flexibel.

Hörsalen är försedd med teleslinga.

Belysningen kan varieras.

Handikapptoaletter

I museet finns totalt åtta toaletter varav två är handikapptoaletter.

Handikapptoaletten på bottenplan är utrustad med bädd och lift.

Hissar

Hissen öppnas med elektrisk dörröppnare.

Reliefknappar med punktskrift finns i hissen kompletterat med vanliga skyltar.

Hissen styrs genom att du håller knappen till den våning du ska nedtryckt tills dörren har öppnats.

Du kan även styra hissen med en joystick.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥