Byggnadsinventeringar i Tillberga och Barkarö

Nu påbörjas arbetet med att uppdatera kommunens kulturmiljöunderlag för Västerås serviceorter. Arbetet sker i samarbete mellan Västerås stad och Västmanlands läns museum.

Under september till november pågår en byggnadsinventering i Tillberga och Barkarö av Västmanlands läns museums byggnadsantikvarier. Vi fotograferar all bebyggelse på plats. Inventeringen har som mål att identifiera områdets kulturmiljövärden och att öka kunskapen om bebyggelsen. Inventeringen kommer därefter vara ett underlag i arbetet med att uppdatera kommunens kulturmiljöunderlag.

Har du frågor om byggnadsinventeringen?

Emma Karp, bebyggelseantikvarie

Västmanlands läns museum

021-481 86 99, [email protected]

 

Edit Boman, byggnadsantikvarie

Västmanlands läns museum

079-061 16 87, [email protected]

Vill du veta mer om kulturmiljöunderlaget?

Karin Nordström, stadsantikvarie

Västerås stad

021-392366, [email protected]

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥