Det medeltida Västerås

Föredrag
Ulla Bergquist, arkeolog, berättar om bebyggelse, slott, kyrkor, hantverk, gömda skatter och vattenloppans betydelse för Västerås stads historia.

Under 1200-talet växer Västerås till en medeltida stad med borgmästare, råd, kyrkor, dominikanerkonvent, handel och hantverk. Under senmedeltiden är staden ofta i rikspolitikens centrum, inte minst under Gustav Vasas väg mot makten. Några få större och många små undersökningar har gett ny kunskap om stadens historia.

Ulla Bergquist deltog i de flesta arkeologiska undersökningarna i Västerås på 1980-1990-talen, bland annat på Klippanparkeringen och VLT-husets tomt. Senare arbetade hon under många år med samhällsplanering och arkeologi på Länsstyrelsen, även då med bland annat undersökningar i Västerås. Ulla har under årens lopp hållit åtskilliga föredrag och stadsvandringar om Västerås stads historia.

Bilden föreställer en liten träbricka från 1200-talet. A som i Aros? Den hittades vid grävningen för VLT-huset 1988.

Föredraget arrangeras i samarbete med Arkeologigruppen inom Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening, Badelunda Hembygdsförening och Västerås Hembygdsförening.

 

Anmälan

Fri entré men begränsat antal platser. Anmäl dig genom att mejla [email protected]

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skype
Print

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥