Forskningsskatter i arkivet

Online seminarium
Om din forskningsinriktning berör arkitektur, fotografi, industrihistoria eller samhällsbyggnadsprocesser, eller om du har ett specialintresse så kan detta seminarium vara för dig. Alla är välkomna!

Om du forskar och din forskningsinriktning berör arkitektur, fotografi, industrihistoria eller samhällsbyggnadsprocesser, kan detta seminarium vara av intresse för dig! Eller så är du bara specialintresserad av de nämnda områdena.Västmanlands läns museum bjuder in till en serie online-presentationer av spännande material från museets arkiv. Seminarierna hålls på svenska, är kostnadsfria och riktar sig i huvudsak till forskare och doktorander men alla är välkomna den här gången!

 

Seminariet

Först ut är ritningsarkivet och ASEAs fotosamling. Seminariet kommer att hållas vid två tillfällen: den 31 januari kl 12-13 samt den 7 februari samma tid. Vi inleder med ca en 15 minuters presentation av materialet följt av en frågestund på ca 10 minuter innan vi går vidare till nästa material.

 

12.00-12.30 Ritningsarkivet

I Västmanlands läns museums ritningsarkiv förvaras tiotusentals arkitekt- och konstruktionsritningar skapade av arkitektfirmor som var verksamma i Västerås under perioden 1950–1990. Dessa ritningar omfattar huvudsakligen byggnadsprojekt i Västmanland, men även i andra delar av Sverige. Samlingarna inkluderar ritningar för miljonprogrammet, skolor, förskolor, industrier samt uppdrag åt privatpersoner med mera. Många av dessa ritningar åtföljs av tillhörande material såsom bygghandlingar, brev, kartor och fotografier. I arkivet finns en rik samling av material från framstående arkitekter och arkitektfirmor, bland vilka märks namn som Paulli Harder, Horn & Sundling, Matell, Tre Ritare, Möller & Olson samt Sundqvist & Westerberg med flera.

Presenteras av Linnea Englund, arkivarie

12.30-13.00 ASEAs fotosamling

Sedan grundandet år 1883 har industriföretaget ASEA, med huvudkontor i Västerås, dokumenterat sin verksamhet med hjälp av fotografer såsom K.W. Gullers. Detta arkiv har vuxit till att omfatta minst 400 000 unika bilder, som nu förvaras i museets arkiv. Bildsamlingen inkluderar fotografier av både stora och små produkter, arbetsplatser, kontor, affärer, personal, tillverkningsprocesser, maskiner, tester, leveranser, kundanläggningar, studiebesök, personalfester, idrottstävlingar och mycket mer. Fotografierna finns i olika format, såsom glasplåtar, bladnegativ, diabilder och pappersbilder, samt även trycksaker. ASEA hade en mångsidig produktion både i Sverige och utomlands, som sträckte sig från cykellysen till kärnkraftsreaktorer. Företaget fortsätter sin verksamhet i dag under namnet ABB, medan andra internationella företag har övertagit olika delar av verksamheten som en gång tillhörde ASEA.

Presenteras av Ivan Klaesson, arkivarie

 

Fördjupning

Om du efter seminariet är intresserad av att fördjupa dig i arkivmaterialet, står Västmanlands läns museums arkiv till förfogande som en resurs för att underlätta tillgängligheten för dig eller din forskargrupp. Om du får idéer till en forskningsansökan baserad på det som presenteras, kan museet fungera som en rådgivande partner och tillhandahålla grundläggande information om materialet.

Vi hoppas att du vill vara med!

PS: Skicka gärna vidare denna programpunkt om du känner till någon mer som skulle vara intresserad av ovanstående arkivmaterial!

 

Seminarielänk

>> Gå in på denna Teamslänk för att lyssna på föredraget

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skype
Print

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥