Historien om Västmanland – länet mellan Bergslagen och Mälaren

Föredrag
Antikvarierna Anna Bratås och Helena Arnell från Västmanlands läns museum berättar om hur landskapet, människorna och deras verksamheter och organisering format det län vi kallar Västmanland från forntid till våra dagar. Obs: Föredraget håll i I Stadsbibliotekets hörsal, Västerås.

Varför blev Västmanland som det blev? Västmanland mitt i Sverige har alltid varit ett genomfartsland. Bergslagens järnframställning, stora jordbruksmarker och städernas handel har dragit invånarna åt olika håll.

 

I samband med föreläsningen, och som ett led i Historien om Sverige, kommer Västerås museer, Västmanlands läns museum, Stadsarkivet, Stiftsbiblioteket att presentera sina verksamheter.

#historienomsverige #historienomvastmanland

Arrangör: Västerås stadsbibliotek, Västerås museer, Västmanlands läns museum och Stadsarkivet

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skype
Print

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥