Hovdestalund – den moderna stadens spegel och en dörr till den tid som flytt

Föredrag
Rebecca Svensson, filosofie doktor i ekonomisk historia, kyrkogårdsantikvarie och handläggare för kulturarv och planering vid Västerås kyrkogårdsförvaltning.

Historien om Hovdestalunds begravningsplats är en resa i det tidiga 1900-talets idéer om hur sorg kan ta form och hur naturen, vild eller anlagd, kan ge tröst. Samtidigt är det också en berätt+else om 1900-talets Västerås, om förändring, framtidshopp och nostalgi och om hur det mest moderna kan samsas med det djupt traditionella. Av vad inspirerades Erik Hahr och hade han några förebilder? Var ligger Viloplatsen, Bosses hörna och Hank och stör och hur lång tid det tar det egentligen att handgräva en grav?

 

Detta föredrag är ett av sex arrangerade av Svenska kyrkan Västerås/Kyrkogårdsförvaltningen i samarbete med Västmanlands läns museum. Föredragen äger rum i samband med firandet av Hovdestalund kyrkogårds 100-årsjubileum år 2024.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skype
Print

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥