Kulturhistorisk promenad i Irsta

Stadsvandring
Stadsbyggnadsantikvarie Jennie Björklund, Västerås stad, och byggnadsantikvarie Edit Boman, Västmanlands läns museum, tar oss med på en guidad tur om Irstas moderna bebyggelsehistoria.

Detta initiativ är en del av ett samverkansprojekt mellan Västerås stad och Västmanlands läns museum, som har resulterat i framtagandet av ett nytt kulturmiljöunderlag för Irsta.

Program

Samling Framför Irstas sporthall ”Irstahallen”, Ullvigatan 47

Kl 17-18 Kulturhistorisk promenad. Promenadens längd ca 2 km och sker på asfalterade och grusade vägar/gångar.

 

Arr: Västerås stad och Västmanlands läns museum i samarbete 

Kontakt

[email protected], 021-481 86 99

[email protected], 021-39 23 66

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skype
Print

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥