Plats och rum för avsked i det moderna Sverige

Föredrag
Emilie Karlsmo, lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet, berättar med utgångspunkt från S:t Davids kapell på Hovdestalund kyrkogård vad man hade för idéer och behov då, hur behoven ser ut idag och i en framtid.

I S:t Davids kapell på Hovdestalund försöker stadsarkitekten Erik Hahr skapa en kopia av den typiskt svenska landsortskyrkan, med kyrkogårdsmur och klockstapel. Han återskapar det medeltida i det moderna.

De senare krematoriekapellen speglar sin samtid och uttrycker något helt annat.

När det nu byggs nya kapell och anläggs nya kyrkogårdar kommer de att spegla dagens tankar och behov?

 

Detta föredrag är ett av sex arrangerade av Svenska kyrkan Västerås/Kyrkogårdsförvaltningen i samarbete med Västmanlands läns museum. Föredragen äger rum i samband med firandet av Hovdestalund kyrkogårds 100-årsjubileum år 2024.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skype
Print

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥