FULLBOKAT! Temadag arkeologi

Föredrag
Kom och hör arkeologerna presentera resultatet från årets arkeologiska undersökningar i Västmanland.

Varje år genomförs flera arkeologiska undersökningar i Västmanland i samband med att nya väg ska anläggas eller inför att nya fastigheter ska byggas. Under 2023 har arkeologerna bland annat fortsatt med arbete inför breddningen av E18 mellan Västerås och Köping. Resultaten från de arkeologiska undersökningarna ger oss mer kunskap om vår forntid.

Under dagen presenterar arkeologerna själva resultat från sina grävningar. Ni kommer att få se några av de fynd som arkeologerna grävt fram och höra mer om hur fynden bevaras efter att de grävts fram.

I samarbete med Länsstyrelsen Västmanlands län.

 

Program

Med en paus mellan kl 14-14.30

 

Liv och död i Mälardalen Fredrik Larsson, Arkeologerna

Nya arkeologiska rön från E-18 undersökningarna 2022. Ett drygt år har gått sedan svärd hittades i gravar utmed E18. Genom att även studera äldre arkeologiskt material från Länsmuseets magasin har intressant kunskap om platsen framkommit.

 

Praktföremål i Skälby Louise Evanni, Arkeologerna

En järnåldersby i nytt ljus. I samband med undersökningen 2022 av ett gravfält utmed Köpingsvägen framkom flera praktfulla fynd. Arkeologerna har med sig ett urval av föremålen som visas under dagen.

 

Västerås medeltid Jonas Ros, Stiftelsen kulturmiljövård

Vid Rudbeckianska gymnasiet fanns en Domkyrkostad där kyrkliga ämbetsmän residerade. En planerad ombyggnation på Stora torget visar vad som finns bevarat under gatstenen.

 

Från fynd till föremål Christina Svensson, Länsstyrelsen

och Ida Andersson, Västmanlands läns museum

Genom kulturmiljölagen anger samhället grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Vilka bestämmelser finns för skydd av fornlämningar och vad ska du göra om du hittar ett fornfynd. Vid museets föremålsmagasin förvaltas arkeologiska fynd från länet som upptagits sedan 1800-talets slut. Vad händer med fynden när de kommer till museet?

 

Lokala gravritualer under romersk järnålder

Jaucqline Andersson  och  Carolina Norén, Masterstudenter Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet

Studenter har analyserat benen från gravarna i Näs, Hallstahammar och jämfört dem med det samtida gravfältet vid Åsen i Kolbäck. Vad kan moderna metoder säga om äldre arkeologiskt material?

 

En unik tidigmedeltida kyrka och kyrkogård vid Äs

Ann Vinberg och Oscar Spjuth, Stiftelsen kulturmiljövård

Arkeologerna har precis avslutat en unik undersökning vid Äs norr om Västerås. Aldrig förr har något liknande undersökt i Västmanland. En kristen begravningsplats och rester efter en byggnad som inte är känd från historiska källor. På gravfältet finns gravar från 1000-talet till 1300-talet. Hör arkeologerna berätta om den unika DNA-studie som kommer att genomföras.

 

 

 

Anmälan

Temadagen är gratis men då antalet platser är begränsat så måste du anmäla dig för att få din gratisbiljett.

Anmäl dig senast den 27 oktober 2023 genom att mejla [email protected] eller ringa 021-39 32 22.

Har du bokat och får förhinder? Avboka så snart du kan så att fler får chansen att vara med!

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skype
Print

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥