Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige

Visste du eller dina elever om att det under lång tid levt samer i Västmanland? Utställningen Ohtsedidh som just nu visas hos oss vill synliggöra och sprida kunskap om ett samiskt kulturarv utanför dagens renskötselområde och berätta om de samer som funnits i Mellansverige under flera hundratals år.

Vilka var då dessa sydliga samer och hur yttrar sig deras kulturarv? Samernas historia innehåller så många fler berättelser än bara en. Det finns berättelser om sockenlappar som yrkesgrupp, om skickliga hantverkare och om ett folk som levt med och av naturen och därför inte lämnat så många spår efter sig.

Vilka spår finns i Västmanlands läns museums samlingar och vilka spår har hittats i kulturmiljöerna? Välkommen att ta del av utställningen som visas mellan den 16 september 2023 och den 7 januari 2024.

Pedagogisk program

Det pedagogiska programmet börjar med en introduktion av utställningen av pedagog från länsmuseet och sedan kommer eleverna att själva arbeta med det pedagogiska material som tagits fram i samband med utställningen.

Målgrupp: åk 4-9. Max 25 elever per visning

Tid: Max 60 min

Vill du som lärare komma själv med din grupp?

För att kunna arbeta med utställningen Ohtsedidh med eleverna så finns det en lärarhandledning och arbetsmaterial till utställningen att ta del av på www.ohtsedidh.se . Skriv ut materialet innan ni kommer till oss. Vill ni arbeta vidare efter besöket finns även ett klassrumsmaterial och en digital quiz på hemsidan.

Innan ni kommer till museet så kom ihåg att boka besöket genom att skicka ett mejl till [email protected] eller ring på tfn 021-39 32 22. Detta för att ert besök ska bli så bra som möjligt och inte krocka med andra grupper. Pennor finns att låna i utställningen.

Upptäck mer

Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige

Ohtsedidh är ett projekt som vill synliggöra och sprida kunskap om ett samiskt kulturarv utanför dagens renskötselområde. En samisk befolkning har sedan lång tid funnits i Mellansverige. Trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen. Det finns inte bara en samisk historia: Fjällsamernas säsongsvistelser, sockenlappar, skogssamer och samer på tillfälliga besök. De lämnar olika spår i såväl arkiven som i landskapet. Vilka var dessa sydliga samer och hur yttrar sig deras kulturarv? Här hittar du som studiematerial för lärare och elever, fakta om samer i Mellansverige och en karta med olika platser med samiska spår.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥