En bok står lutad mot en blå vägg. Man ser en skugga av ett fönster över bilden.

2022-11-14

Boksläpp av Samiska spår

Samiska spår finns i naturen, i traditionerna och i arkiven. Det har sedan en lång tid tillbaka funnits en samisk befolkning i Mellansverige, men trots att källorna är många finns lite kunskap om vilka dessa människor var och hur de levde. Varför är det så?

Syftet med boken Samiska spår är att öka kännedomen om samernas historia i Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län. Boken bygger på kunskap från projektet Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige, som drevs av länsmuseerna i de tre länen och Stiftelsen Gaaltije under åren 2017 – 2020.Den här boken presenterar de efterforskningar som gjordes inom Ohtsedidh-projektet och säkerställer att den nyfunna kunskapen består. Men det är inte allt. För att öka kunskapsnivån ytterligare har forskare och samer bjudits in som skribenter och tillsammans med projektets deltagare ger de en röst åt människor och berättelser som annars riskerat att försvinna. Det som har varit nästan osynligt och bortglömt framträder långsamt i historiens mörkrum, det är lite som magi. Samtidigt är det en oerhört viktig del av både vår historia och samtid.Boken berör flera olika källor där kunskap om samer kan påträffas, men en huvudriktning är spåren i landskapet, där även du som läsare kommer att ha en framtida roll att fylla; det finns nämligen mycket kvar att upptäcka i skog och mark!– Den här boken är oerhört viktig, skriver Peter Andersson Ordförande i Idre sameby, tidigare vice ordförande i Svenska Samers Riksförbund, i bokens förord. Den dokumenterar spår som riskerar att försvinna när den äldre generationen går bort eller på grund av skogsavverkning eller annan markpåverkan. I alla tider har samer levt efter grundprincipen att visa hänsyn till naturen, att inte förstöra eller lämna spår efter sig. Vid byggandet av en kåta användes naturmaterial som vid utflyttning lämnades kvar för att åter bli ett med naturen. Detta medför att det blir ännu svårare att hitta spåren ju längre tid som går och ökar riskerna för att historien om samerna försvinner. När jag läser den här boken blir jag oerhört nyfiken på att besöka alla de olika platser som beskrivs och jag hoppas att den leder till att ännu mer information kommer fram i ljuset!

Kvarvarande hus på Lappbacken, Möklinta socken. Text på skylten: Lappbacksstugan 1828. Foto: Bo Ulfhielm

Boken är utgiven i samarbete mellan Dalarnas museum, Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund, Länsmuseet Gävleborg, Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening och Västmanlands läns museum.Boken har finansierats av alla parter och av länsstyrelserna i de tre aktuella länen, Gästriklandsfonden samt Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund.

Boksläpp av Samiska spår

Torsdag 1 december kl 12.30. Hörsalen, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås.

Kontakt

Susanne CasséHembygdskonsulentTelefon: 021-481 86 58E-post: [email protected]Jennie Schaeffer, Fil. Dr.Länsmuseichef Västmanlands Läns MuseumTelefon 021-17 62 10 (072-14 50 298, sms)E-post [email protected]

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥