Folkrörelser, rösträtt och kamp

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Många människor var engagerade i det som beskrivits som 1900-talets viktigaste riksdagsbeslut. Utställningen berättar om kampen i Västmanland. Alltifrån folkrörelserna till flera av de tidiga rösträttskämparna.

Utställningen är till stora delar samma utställning som visades till och med 14 november under namnet Fira demokratin – om folkrörelser, rösträtt och kamp. Fira demokratin var en liten vandringsutställning från Sveriges riksdag som nu har flyttat vidare. Däremot fortsätter vi visa våra egna tillägg Folkrörelser, rösträtt och kamp i utställningen, kompletterat med material från Köpings förening för kvinnlig rösträtt.

Brittisk så kallad suffragettsjal, som tillhört den svenska rösträttskämpen Frigga Carlberg. Privat ägo. Foto Västmanlands läns museum.

Dela sidan med andra:

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥