Historia


Västmanlands läns museum har sitt ursprung i Västmanlands Fornminnesförening som bildades 1861. Insamlingen av föremål och arkivalier startade tidigt och 1889 fick föreningen lokaler i Västerås slott.

År 1918 anställdes den första fackutbildade museimannen, intendent Sven T Kjellberg, som tog initiativ till grundandet av Vallby friluftsmuseum. Utställningarna återöppnade 1966 i Västerås slott. Lokalerna var utvidgade och moderniserade efter ritningar av slottsarkitekten Nils Tesch.

Stiftelsen Västmanlands läns museum bildades den 1 juli 1980. Bakom stiftelsen fanns tre stiftare: Landstinget Västmanland, Västerås kommun och Västmanlands Fornminnesförening. Verksamheten hade sedan 1970-talet blivit mer omfattande. Nya behov och ökade krav från olika samhällsområden innebar ett ökat engagemang från bidragsgivarna och flera anställda på Länsmuseet.

Utökade resurser för föremålssamlingarnas tillsyn, vård och förvaring tillkom 1999 genom satsningen på WestmannaArvet i Hallstahammar. Året innan lades driften av Vallby friluftsmuseum ut på entreprenad under Västerås stad och den 1 april 1999 kom den övriga driften in under Landstingets kultur- och utbildningsförvaltning.

Den 1 januari 2006  avvecklades Länsmuseistiftelsen och Västmanlands läns museum började drivas i förvaltning, tidigare som en basenhet under Division Regionutveckling, sedan tillhörande Kultur och museiverksamheten inom Landstinget Västmanland och idag tillhörande Kultur och ideell sektor inom Region Västmanland. Västerås stad är idag ägare av Vallby friluftsmuseum och driver verksamheten vidare.

Under hösten 2010 flyttade länsmuseets publika verksamhet till museihuset Karlsgatan 2 i Västerås. Verksamheten bedrivs idag i nära samverkan med Västerås konstmuseum som även de flyttade in samtidigt. Lokaler, funktioner och vissa tjänster delas mellan de båda museerna. Det nya läget har inneburit fördubblade besökssiffror och ett ökat intresse för museernas verksamhet i olika delar av samhället.

Museihuset Karlsgatan 2 är idag en mötesplats för konst och kulturarv.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥