Kostymstudion

Barn och unga är prioriterade i Region Västmanlands gällande kulturplan. Där betonas tillgång till olika uttrycksformer samt kunskap och resurser för eget skapande så att barn och unga kan utvecklas till självständiga individer. Kostymstudion är ett kostym- och cosplayprojekt som är kostnadsfritt för unga mellan 12 och 19 år och bosatta i Västmanland.

Skapandet av kostymer med inspiration från museets utställningar är kärnan i projektet Kostymstudion. Vi tar även fasta på visionerna om hållbar utveckling, hälsa, kreativitet och mångfald, samt inte minst barnkonventionen om barns rätt att delta i kulturellt och konstnärligt liv. Skapandet i Kostymstudion präglas av återbruk och omsorg om miljö och gemensamma resurser, och tillvägagångssättet ska möjliggöra delaktighet, utveckling och sammanhang.

Under 2022 har tre omgångar av Kostymstudion genomförts. De unga som deltog i projektet  har själva ägt hela den kreativa processen från idéer och skisser till uppvisning av färdiga plagg, med museets utställningar som inspirationskälla. Dräkterna som skapades ställdes sedan ut i Kraftverket.

Under september 2023 och 10 veckor framåt pågick en ny omgång av Kostymstudion som arrangerades i samverkan med Folkuniversitetet. 

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥