KulturarvsberättARna

Berättelser är en viktig kunskapskälla för det västmanländska kulturarvet och barnens berättelser är betydelsefulla för framtidens kunskap om vår samtid. Idag när fler har börjat upptäcka och undersöka sitt Västmanland vill vi genom projektet KulturarvsberättARna hitta digitala och tekniska lösningar för att möjliggöra för fler barn och unga att få uppleva, uttrycka sig och att deras berättelser tas tillvara.

Genom insatserna vill vi få barn och unga att komma närmare kultur, för att de ska känna tillhörighet till sin historia, locka till rörelse och göra deras röster hörda.  Projektet består av två delar som båda vänder sig till barn och unga i Västmanland.  

Den ena delen är att utveckla Hubbla, en AR-app (augmented reality) för att få barn och unga att aktivt ge sig ut i länet och söka kulturupplevelser genom att ta sig till exakta geografiska punkter. På dessa punkter kommer det i Hubbla dyka upp bilder, animationer, filmer eller texter som berättar om platsen.  
 
Den andra delen är att barn och ungas berättelser kommer att samlas in och publiceras på Kulturarv Västmanlands webbsida. En museipedagog från Västmanlands läns museum som arbetar i projektet KulturarvsberättARna åker ut i länet för att möta skolor och samla in deras berättelser. Berättelserna kan till exempel vara om en plats som är viktig – vilket kan vara träddungen där man hänger med kompisarna eller fotbollsplanen där man har minnet av det perfekta målet. Det kan också vara en upplevelse eller kanske ett fritidsintresse. Arkiv och museer är fyllda av information om platser och händelser som ur ett vuxet perspektiv varit viktiga att bevara och dokumentera. Nu behöver barnens berättelser få ta plats. Under projektets första del har två skolklasser från Arboga medverkat och delat med sig av sina berättelser.

 

En skärmbild från Kulturarv Västmanlands hemsida där man ser en rubrik som lyder Kulturarvsberättarna - barn och unga utforskar. Under syns sex stycken bildrutor med bilder från de olika plasterna och en rubrik från vilket ställe de är.ser
Några av de berättelser som redan har kommit in på Kulturarv Västmanland.

Om projektet

Projektet KulturarvsberättARna drivs med medel från Statens Kulturråd.

Kulturarv Västmanland drivs av Region Västmanland i samverkan med länets tio kommuner, Västmanlands läns museum och Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening.

Vi samarbetar även med kulturarvsaktörer i länet för insamlande och publicering av material. Tillsammans arbetar vi för att vi alla ska kunna ta del av Västmanlands kulturarv digitalt på www.kulturarvvastmanland.se.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥