Älskade Västmanland

- allt från skatter till skräp

Genom projektet Älskade Västmanland provar och utvecklar Västmanlands läns museum nya metoder för framtiden. Projektet utgår från ett deltagarperspektiv. Vi har som mål att undersöka vad prylar och platser säger om människors identitet idag genom att involvera deltagare i alla åldrar från länets tio kommuner i insamling av material och under utställningsperioden. Barn och unga är en prioriterad grupp.

Ungdomar från projektet Mitt slott ditt slott visar upp sina inlämnade bidrag till Älskade Västmanland. Foto Västmanlands läns museum

Om projektet

Älskade Västmanland strävar efter att erbjuda kulturupplevelser till länets invånare oavsett kön, etnisk och religiös tillhörighet, socioekonomiska villkor, sexuell läggning, funktionsvariation, bostadsort eller ålder.                                      

Älskade Västmanland når både gamla och unga genom att involvera människor som inte i vanliga fall har inflytande över vad som ska visas på ett museum. Genom att de får vara delaktiga i att skapa det innehåll som kommer att visas i utställningen blir Västmanlands läns museum och Västmanlands mångfald av kulturarv tillgängligt för fler. Projektet syftar till att skapa reflektion över identitet, historia, samtid och framtid tillsammans med länets innevånare och museets besökare.  

Målet är att, utifrån det insamlade materialet, skapa en utställning med en mångfald av personliga saker, platser och tillhörande berättelser. Projektet och utställningen vill skapa perspektiv på samtiden och framtiden samt reflektera kring vad de saker vi äger och den plats där vi bor betyder. Vad kan våra saker berätta om vår samtid? Vilka platser är älskade eller tråkiga och vad säger det om länet idag? Vilka saker är viktiga för oss när vi omger oss med så många? Vilka platser är värda att bevara för framtiden? Utställningen öppnar hösten 2024.

Insamling pågår! Här med Surahammars konst- och hantverksgille. Foto Västmanlands läns museum

Insamling pågår!

I fas ett träffar och inspirerar museets medarbetare västmanlänningar från hela länet att dela berättelser med oss och varandra. Vi vill skapa lustfyllda möten som resulterar i personliga berättelser som sedan får ligga till grund för innehåll och utformning av utställningen. Genom ett aktivt deltagande vill vi erbjuda en möjlighet att tillsammans skapa framtidens museum som är mer tillgängligt och attraktivt.

I fas två kommer vi, utifrån det insamlade materialet, att skapa en lustfylld och lekfull utställning där besökarna, gärna barn och unga i samspel med vuxna, kan interagera och fortsätta lämna avtryck som får utställningen att växa. Till utställningen knyts fortsatt arbete med pedagogik och program.

Ett minne från ditt liv i Västmanland. Foto Västmanlands läns museum
Älskad eller hatad plats? Spännarhyttan Graffiti. Foto Västmanlands läns museum
Ett minne från ditt liv i Västmanland. Foto Västmanlands läns museum

Kontaktpersoner för projektet

Lina Sporrong

Processledare och formgivare

076-511 60 97

[email protected]

 

Helena Arnell

Producent

021-17 43 34

[email protected]

 

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥