Program

Programverksamheten är en omfattande del Västmanlands läns museums utbud med över 80 programpunkter per år. Det kan handla om allt från workshops och föreläsningar till musikevenemang och upplevelser/skapande för barn. 

Verksamheten är en viktig del av museiupplevelsen och den fyller flera funktioner och följer olika spår. Med programverksamheten kan vi ge dagsaktuella perspektiv på händelser eller dela med oss av de senaste forskningsrönen inom våra olika områden. Vi kan även ge barn möjlighet till lärande lek och unga en plats för delaktighet och uttryck. 

Vi arbetar också ofta kring ett gemensamt tema för utställningar och program. Det ger oss möjlighet att täcka in flera aspekter av det gemensamma kulturarvet. Programverksamheten är därför ett starkt komplement till hela verksamheten.

Länsmuseet samarbetar ofta med olika externa aktörer som regionens föreningar och andra samarbetspartners som är intresserade av att samverka med museet när det gäller programverksamheten.

Alla våra programpunkter hittar du i museets kalender som uppdateras kontinuerligt.

Några av våra yngsta besökare provar på Tagtool under Kulturnatten. Foto Västmanlands läns museum.

Upptäck mer

Händer på museet

Här hittar du Västmanlands läns museums aktiviteter, allt från föreläsningar, barnaktiviteter till stadsvandringar. Länsmuseet är en mötesplats för alla!

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥