Byggnadsinventering i Dingtuna

Nu fortsätter arbetet med att uppdatera kommunens kulturmiljöunderlag för Västerås serviceorter. Med start den 16 mars till och med juni kommer en byggnadsinventering att pågå i Dingtuna av Västmanlands läns museums byggnadsantikvarier. Vi fotograferar all bebyggelse på plats. Du känner igen oss genom våra kläder och bilar som är markerade med Västmanlands läns museums logga.

Inventeringen har som mål att identifiera områdets kulturmiljövärden och att öka kunskapen om bebyggelsen. Den kommer därefter vara ett underlag i arbetet med att uppdatera kommunens kulturmiljöunderlag.

Arbetet sker i samarbete mellan Västerås stad och Västmanlands läns museum.

Har du frågor om byggnadsinventeringen?

Emma Karp, bebyggelseantikvarie 

Västmanlands läns museum

021-4818699, [email protected]

Edit Boman, byggnadsantikvarie 

Västmanlands läns museum

079-0611687, [email protected]

Vill du veta mer om kulturmiljöunderlaget?

Karin Nordström, stadsantikvarie

Västerås stad

021-392366, [email protected]

En kvinna med det bruna håret i hästsvans och en svart t-shirt med Västmanlands läns museums logga tryckt på baksidan står med ryggen mot oss. I händerna håller hon en systemkamera. I bakgrunden ser man tre byggnader. Byggnaden längst till höger har fyra stora fönster och några mindre. Byggnaden har en grå fasad och fortsätter till mitten av bilden. Till vänster ser man en röd tegelbyggnad med ett antal mindre fönster. Mellan kvinnan och byggnaderna går en gata med två bilar. Till vänster i bild ser vi ett träd och en papperskorg.
Byggnadsantikvarie på inventering. Fotograf Västmanlands läns museum

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥