Västmanlands läns museum har forskningsskatter i arkivet!

Västmanlands läns museum tar nu ett spännande steg framåt med en ny satsning som välkomnar forskare till en serie online-presentationer baserade på museets omfångsrika arkivmaterial. Denna unika möjlighet öppnar upp för en djupdykning i områden såsom arkitektur, industrihistoria och samhällsbyggnadsprocesser. Seminarierna hålls på svenska, är kostnadsfria och vänder sig till forskare och doktorander. De första två presentationerna, som äger rum den 31 januari kl 12-13 och den 7 februari 2024 samma tid, kommer att fokusera på ett ritningsarkiv och fotosamlingen från ASEA.

– Vi ser ett stort behov att tillgängliggöra Västmanlands läns museums arkivmaterial för forskning, dels satsar vi på digitalisering av materialet så att alla ska kunna hitta det på DigitaltMuseum och dels bjuder vi nu in forskare som kan fördjupa kunskapen om Västmanlands kulturarv utifrån sina forskningsområden säger Jennie Schaeffer, länsmuseichef på Västmanlands läns museum.

Ritningsarkivet

I Västmanlands läns museums ritningsarkiv förvaras tiotusentals arkitekt- och konstruktionsritningar skapade av arkitektfirmor som var verksamma i Västerås under perioden 1950–1990. Dessa ritningar omfattar huvudsakligen byggnadsprojekt i Västmanland, men även i andra delar av Sverige. Samlingarna inkluderar ritningar för miljonprogrammet, skolor, förskolor, industrier samt uppdrag åt privatpersoner med mera. Många av dessa ritningar åtföljs av tillhörande material såsom bygghandlingar, brev, kartor och fotografier. I arkivet finns en rik samling av material från framstående arkitekter och arkitektfirmor, bland vilka märks namn som Paulli Harder, Horn & Sundling, Matell, Tre Ritare, Möller & Olson samt Sundqvist & Westerberg med flera.

ASEAs fotosamling

Sedan grundandet år 1883 har industriföretaget ASEA, med huvudkontor i Västerås, dokumenterat sin verksamhet med hjälp av fotografer såsom K.W. Gullers. Detta arkiv har vuxit till att omfatta minst 400 000 unika bilder, som nu förvaras i museets arkiv. Bildsamlingen inkluderar fotografier av både stora och små produkter, arbetsplatser, kontor, affärer, personal, tillverkningsprocesser, maskiner, tester, leveranser, kundanläggningar, studiebesök, personalfester, idrottstävlingar och mycket mer. Fotografierna finns i olika format, såsom glasplåtar, bladnegativ, diabilder och pappersbilder, samt även trycksaker. ASEA hade en mångsidig produktion både i Sverige och utomlands, som sträckte sig från cykellysen till kärnkraftsreaktorer. Företaget fortsätter sin verksamhet i dag under namnet ABB, medan andra internationella företag har övertagit olika delar av verksamheten som en gång tillhörde ASEA.

– Ett oerhört rikt bildmaterial, som speglar både företagets, den tekniska och samhällets utveckling över 120 år, säger Ivan Klaesson, arkivarie.

Vill du veta mer?

Ivan Klaesson
Arkivarie, Västmanlands läns museum
Telefon 021-39 32 78
E-post [email protected]

Linnea Englund
Arkivarie, Västmanlands läns museum
Telefon 079-061 19 96, 021-481 84 63
E-post [email protected]

Byggnadsantikvarie på inventering. Fotograf Västmanlands läns museum

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥