Byggnadsinventering i Köping

Nu påbörjas arbetet med att uppdatera Köpings kulturmiljöprogram. Arbetet sker i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Köpings kommun och Västmanlands läns museum.

Med start den 6 september till och med oktober 2023, och mars till september år 2024 kommer en byggnadsinventering att pågå i Köpings distrikt av Västmanlands läns museum byggnadsantikvarier. Vi kommer börja med Köpings tätort och fotograferar all bebyggelse på plats. Du känner igen oss genom våra kläder och bilar som är markerade med Västmanlands läns museums logga.

Inventeringen har som mål att identifiera områdets kulturmiljövärden och att öka kunskapen om bebyggelsen. Inventeringen kommer därefter vara ett underlag i arbetet med att uppdatera kommunens kulturmiljöunderlag.

Har du historik om din byggnad eller för området? Har du frågor om byggnadsinventeringen?

Edit Boman, byggnadsantikvarie 

Västmanlands läns museum

079-0611687, [email protected]

Julia Göransson, bebyggelseantikvarie

Västmanlands läns museum

021-48 18 664, [email protected]

Vill du veta mer om kulturmiljöunderlaget?

Anna Ahlberg, byggnadsantikvarie

Länsstyrelsen i Västmanlands län

010-224 95 11, [email protected]

Marina Ljungsved, planarkitekt

Köpings kommun

0221-252 87, [email protected]

En kvinna med det bruna håret i hästsvans och en svart t-shirt med Västmanlands läns museums logga tryckt på baksidan står med ryggen mot oss. I händerna håller hon en systemkamera. I bakgrunden ser man tre byggnader. Byggnaden längst till höger har fyra stora fönster och några mindre. Byggnaden har en grå fasad och fortsätter till mitten av bilden. Till vänster ser man en röd tegelbyggnad med ett antal mindre fönster. Mellan kvinnan och byggnaderna går en gata med två bilar. Till vänster i bild ser vi ett träd och en papperskorg.
Byggnadsantikvarie på inventering. Fotograf Västmanlands läns museum

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥