Koldioxidteater på Västmanlands läns museum

Västmanlands läns museum drev mellan 2018-2020 projektet ”Koldioxidteater på Västmanlands läns museum”. Vi utvecklade metoder för samskapande med unga i Västmanlands län, personal från museet, skådespelare, forskare inom områdena interaktion och deltagande design och designers från RISE forskningsinstitut och Syddanskt Universitet (SDU).

Vi undersökte hur museet tillsammans med andra kan utveckla museets roll som en plats för reflektion och handling kring vår nutid med utgångspunkt i länets historia. Projektet fokuserade på ungdomars möjlighet att reflektera över och kritiskt granska sociala normer och praxis kring klimatmål och koldioxidutsläpp.

I dag finns mycket information om klimatförändringarna och nationella, nordiska, europeiska och globala mål tillsammans med rekommendationer för CO2-minskningar som ofta formuleras av forskare. För att komma vidare från information och medvetenhet till förändrade beteenden har vi utforskat och utvecklat spännande deltagande teatermetoder för museer. Vi har tagit fram en sorts objektsteater med museets objekt, LCA (life cycle analysis) filmning med mobilkamera utifrån våra samlingar, det interaktiva ”the pleasure game”, demokratisk dialogimprovisation i utställningsrummet och forumteater med klimatångest.

The pleasure game. Ett spel utvecklat för att diskutera olika val i livet. Foto Lasse Fredriksson

De workshops som vi arbetat med har varit öppna för alla som varit intresserade ämnet men basen har varit de 20-25 ungdomar, plus forskare, skådespelare och museipersonal som återkommit i alla workshops. Några föremål från museets befintliga samlingar har också varit centrala i projektet för att skapa reflektion om de sociala normerna i dåtid och i nutid. Workshopparna och utforskandet av objekt i de befintliga samlingarna har format grunden för två popup-utställningar, som skapades med ungdomarna.

Projektet har väckt ett intresse hos de som var med och flera andra institutioner har önskat ta del av resultatet i form av en bok eller en illustrerad manual. De metoder vi har använt har baserat sig på teaterns verktyg, på mötet i rummet och nuet. En stor utmaning för oss har varit att kommunicera dessa metoder. Under 2020 skrevs en dokumentation för projektet så att fler kan prova och utveckla metoderna. Länk till denna bok som finns på både svenska och engelska hittar du längst upp på sidan.

Koldioxidteater, scener med unga vuxna i Västmanland utifrån dilemman i vardagslivet. Foto Lasse Fredriksson

Bokcirkel

I april 2021 arrangerade vi vår allra första bokcirkel med två digitala träffar för intresserade av frågor som rör utveckling av museers publika arbete, av hur museers föremål och rekvisita kan ta plats i teaterbaserade dialoger och av teater och demokratisk dialog på museum.

Vi läste och diskuterade boken tillsammans. Samtalsledare var länsmuseichef och projektledare Jennie Schaeffer. Bokcirkeln hade, förutom Jennie och en till ur museets personal, 6 deltagare från olika delar av Sverige.
 
Bokcirkeln var mycket uppskattad av deltagarna som uttryckte att liknande samtal saknas i museibranschen och att det var inspirerande och generöst. Någon sa att rapporter ofta skrivs men inte används och att det här var ett bra sätt att föra kunskapen vidare.

Boken Koldioxidteater på museum

Nu kan du läsa mer om projektet Koldioxidteater på Västmanlands läns museum, ett projekt som kom på delad andraplats för Årets pedagogiska projekt i museisverige! Med den här boken vill vi inspirera dig till att utforska hur museer kan utveckla nya sätt att arbeta tillsammans med besökare för att ta sig an samtidens globala utmaningar. I texten har vi blandat beskrivningar av projektet, processen och metoderna med personliga berättelser från oss som deltog för att kunna dela så många olika perspektiv av projektet som möjligt med dig. Vi hoppas att du ska bli inspirerad att utveckla arbetssätt och metoder vidare! 

Boken går att ladda ner både på svenska och engelska.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥