Cultural Heritage in Action

Vår bebyggelseantikvarie Julia Göransson har tillsammans med Alice Strömberg (en av ungdomarna i projektet Mitt slott ditt slott) blivit uttagen till Cultural Heritage in Action, som är en av åtgärderna i Europeiska kommissionens europeiska handlingsram för kulturarv.

Cultural Heritage in Action peer-learning-program är en unik möjlighet att hjälpa städer, regioner och intressenter att bygga intern expertis och utnyttja kulturarvets möjligheter, utbyta goda och dåliga metoder och stärka nätverkandet mellan dem.

I och med uttagningen betalar EU för resa och uppehälle under en internationell träff för kulturarvet i Spanien.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥