Praktiker i gränslandet: Gravritualer i förändring under äldre och yngre järnålder i Västmanland

Vår föremålsantikvarie Ida Andersson, som är osteolog och ansvarig för museets arkeologiska samling, har beviljats medel från Berit Wallenbergs stiftelse för projektet ”Praktiker i gränslandet: Gravritualer i förändring under äldre och yngre järnålder i Västmanland”. Pengarna planeras att användas till analyser av material i samlingarna. Stort grattis Ida, vi ser fram emot ditt fortsatta arbete!

Berit Wallenbergs stiftelse grundades i november 1955 genom en donation om 406 000 kronor från fil.lic. Berit Wallenberg. Berit Wallenberg (1902-1995) var arkeolog, konsthistoriker och fotograf. Som forskare såg Berit Wallenberg behovet av bidrag till forskning inte bara på universitet utan även på museer och andra vetenskapliga institutioner. Hon var även angelägen om att stödja den enskilda forskaren.

Stiftelsen stödjer i huvudsak vetenskaplig forskning inom arkeologi samt konstvetenskap, företrädesvis till och med 1800-talets slut.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥