Region Västmanlands Miljöpris 2022

Vi kan glädjande meddela att Västmanlands läns museum vann Region Västmanlands Miljöpris 2022! Region Västmanlands miljöpris har delats ut årligen sedan 2012 till en medarbetare eller en verksamhet som aktivt genomfört miljö- och klimatförbättrande åtgärder.

Motivering för priset var följande:

”För att de visat på vad den enskilde kan göra för klimatet och för den imponerande spridningen av metoder och material. Västmanlands läns museum har arbetat utåtriktat med ett stort antal projekt, utställningar och programverksamhet för att sprida kunskap och inspirera allmänheten att vilja göra något för klimatet och miljön. Museet har fått stor spridning för sitt material om klimatet med praktiska verktyg, både direkt till den intresserade allmänheten och till andra museer och organisationer. Genom flertalet utställningar, workshops, kurser, digitala studiecirklar och via 17 samarbetspartners har museet spridit information utan pekpinnar och lärt ut bland annat återbruk och byggnadsvård. Under 2021 nådde programverksamheten drygt 2750 deltagare med 92 olika arrangemang.”

Så himla skoj och hedrande och en riktig push för att fortsätta i samma anda!

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥