Berätta mer stenåldern

De första västmanlänningarna var jägare och samlare under den period vi kallar för stenåldern. Den tidiga stenåldersmänniskan rörde sig över landet i takt med att djuren de jagade rörde på sig. Först när jordbruket fick spridning blev människan fast bosatt och befolkningsantalet ökade.

Klicka på länkarna så öppnas faktabladen i nytt fönster.

Liknande sidor

Bronsåldern

Bronsåldern pågår mellan åren cirka 1800 f. Kr. till cirka 500 f. Kr. Perioden är uppkallad efter metallen brons som man nu börjar använda för att tillverka smycken och statusföremål med. Västmanlänningarna bor ofta i små byar där man kan hjälpas åt med jordbruk och djurhållning. I naturen hittar vi spår efter bronsåldersmänniskorna i form av hällristningar och gravhögar.

Järnåldern

Järnåldern är indelad i perioderna förromersk järnålder, romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid och vikingatid. Under perioden lär sig människan framställa järn vilket leder till en utveckling av redskap och bruksföremål. I naturen finner vi spår av järnåldersmänniskan i form av fornborgar, runstenar och kungsgravar.

Medeltiden

Medeltiden i Sverige pågår mellan åren cirka 1050 och 1523. Tiden präglas av att Sverige blir kristet och avslutas med att Sverige blir enat under en kung. I Västmanland får järnet en viktig roll som kommer att påverka länets utveckling. De första städerna grundas och får sina stadsprivilegier med rätten att bedriva handel.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥