Berätta mer

Berätta mer är ett faktamaterial med kulturmiljöer som utgångspunkt, producerat av Västmanlands läns museum. Faktabladen ska kunna användas av lärare med olika ämnen och årskurser direkt i deras arbete.

Nedan finner du en lista på material som är fritt att använda i skolundervisningen.

Bronsåldern

Bronsåldern pågår mellan åren cirka 1800 f. Kr. till cirka 500 f. Kr. Perioden är uppkallad efter metallen brons som man nu börjar använda för att tillverka smycken och statusföremål med. Västmanlänningarna bor ofta i små byar där man kan hjälpas åt med jordbruk och djurhållning. I naturen hittar vi spår efter bronsåldersmänniskorna i form av hällristningar och gravhögar.

Medeltiden

Medeltiden i Sverige pågår mellan åren cirka 1050 och 1523. Tiden präglas av att Sverige blir kristet och avslutas med att Sverige blir enat under en kung. I Västmanland får järnet en viktig roll som kommer att påverka länets utveckling. De första städerna grundas och får sina stadsprivilegier med rätten att bedriva handel.

Tack för ditt bidrag till Älskade Västmanland! ♥